TOP 06 CÁC BÀI VIẾT XUẤT SẮC CỦA CUỘC THI VIẾT VIARB 2021

Bài viết của Vũ Trung Nguyên

Đây là một trong những bài viết được BGK của Cuộc thi viết VIArb 2021 đánh giá cao về cấu trúc bài viết rất rõ ràng, văn phong và cách diễn đạt ngôn từ bằng tiếng anh rất tốt. Các vị giám khảo cũng rất ấn tượng về cách lập luận của bài viết rất mạch lạc, logic, đi đúng trọng tâm.
Dưới đây là bài dự thi của bạn Nguyên trình bày cho chủ đề số 03 của cuộc thi “Thực tiễn hủy phán quyết và không công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là không phù hợp với Công ước New York cũng như thông lệ quốc tế”.

Bài viết của Nguyễn Sơn Hoàng

Đây là một trong những bài viết được BGK của Cuộc thi viết VIArb 2021 đánh giá cao về cấu trúc bài viết rất tốt, bố cục chặt chẽ, mạch lạc, cách phát triển ý rất hợp lý. Các vị giám khảo cũng rất ấn tượng về bài viết sử dụng rất nhiều tư liệu tham khảo phong phú, đa dạng và đều là những nguồn tư liệu có giá trị cao.
Dưới đây là bài dự thi của bạn Hoàng trình bày cho chủ đề số 02 của cuộc thi “Việc áp dụng đối chất nhân chứng (cross-examination) trong trọng tài quốc tế là không phù hợp với Việt Nam và các quốc gia khác ở Châu Á, vì vậy nó không nên được áp dụng”.
Bài viết Lê Minh Trang
Đây cũng là một trong những bài viết được BGK của Cuộc thi viết VIArb 2021 đánh giá cao về cách tư duy, phát triển vấn đề. Các vị giám khảo cũng rất ấn tượng về cách lập luận và trình bày bằng tiếng anh của bày viết này.
Dưới đây là bài dự thi của bạn Trang trình bày cho chủ đề số 03 của cuộc thi “Thực tiễn hủy phán quyết và không công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là không phù hợp với Công ước NewYork cũng như thông lệ quốc tế “.
Bài viết Phan Thị Hà Linh
Với bố cục bài viết rõ ràng, cách lập luận chặt chẽ và logic, bài viết của Linh đã hoàn toàn thuyết phục được BGK của Cuộc thi viết VIArb 2021. Các vị giám khảo đều nhận định đây là bài viết có nguồn tài liệu tham khảo vô cùng phong phú và đa dạng, độ tin cậy cao và cũng đặc biệt ấn tượng về cách sử dụng tiếng anh rất tốt của thí sinh này.
Dưới đây là bài dự thi của bạn Linh trình bày cho chủ đề số 03 của cuộc thi “Thực tiễn hủy phán quyết và không công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là không phù hợp với Công ước NewYork cũng như thông lệ quốc tế “.
Bài viết Phạm Minh Tiến
Với lối viết sắc xảo cùng những lập luận chặt chẽ, bài viết với độ dài 10 trang của bạn Phạm Minh Tiến đã vô cùng thuyết phục BGK của Cuộc thi viết VIArb 2021. Các giám khảo của Cuộc thi viết đều nhận định đây là bài viết có chất lượng dẫn chứng, cách lập luận rất tốt về thực tiễn một số vấn đề tại Tòa án Việt Nam không phù hợp với Công ước New York.
Dưới đây là bài dự thi của bạn Tiến trình bày theo cho chủ đề số 03 của cuộc thi “Thực tiễn hủy phán quyết và không công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là không phù hợp với Công ước NewYork cũng như thông lệ quốc tế “.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *