Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Luật trọng tài thương mại

Vấn đề áp dụng Pháp luật để phù hợp với nguyên tắc và quy định trong trọng tài quốc tế là nội dung rất quan trọng vì nó sẽ là tiền đề, cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi việc trong quan hệ trọng tài quốc tế một cách chính xác và hợp lý nhất. Vậy đối với những trường hợp liên quan đến những vấn đề này, Pháp luật trọng tài thương mại của Việt Nam giải quyết theo hướng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về trọng tài thương mại Việt Nam cũng như vấn đề về luật áp dụng trong trọng tài.

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin khái quát nhất về vấn đề áp dụng pháp luật trong trọng tài quốc tế và những kiến thức khác liên quan đến trọng tài như cách điều chỉnh, nguyên tắc trọng tài

Bài viết này là bản tóm tắt tất cả những ý chính từ nội dung bài viết “Trọng tài thương mại quốc tế và vấn đề luật áp dụng” của PGS.TS.NGÔ QUỐC CHIẾN – giảng viên Khoa luật, Trường Đại học Ngoại thương, và ông NGUYỄN HOÀNG ANH – giám đốc CTTNHH Du lịch và Thương mại Anh Minh. Bài viết được đăng tải vào tháng 1/2021 trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 01 (425).

 

Đầu tiên, bài viết đề cập đến sự điều chỉnh của pháp luật trong trọng tài thương mại quốc tế

Theo đó:

– Trọng tài thương mại không có thẩm quyền như tòa án quốc gia, mà chỉ có thẩm quyền khi các bên chọn và đã minh thị lựa chọn trọng tài trong tranh chấp. 

– Tuy nhiên, cũng giống như mọi thỏa thuận dân sự khác, thỏa thuận trọng tài chỉ phát sinh khi có hậu quả pháp lý, hay thỏa thuận trọng tài hợp pháp. Điều này liên quan đến năng lực chủ thể của các bên tham gia ký kết, thỏa thuận trọng tài và quyết định những nội dung trong thỏa thuận trọng tài quốc tế

+ Cụ thể, một thỏa thuận chỉ hợp pháp khi các bên tham gia ký kết trong  thỏa thuận đó có năng lực pháp lý và hành vi đầy đủ. 

+ Liên quan đến đối tượng của thỏa thuận trọng tài, theo đó trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết: 

“Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; 

Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;  Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài”.

Tuy nhiên thoả thuận trọng tài sẽ vô hiệu nếu vi phạm điều cấm của pháp luật.

 

>> Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

 

Bên cạnh đó, nội dung về lựa chọn pháp luật và nguyên tắc áp dụng pháp luật cũng được đề cập ở trong bài viết này. 

– Về lựa chọn pháp luật đối với nội dung tranh chấp:

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định tại điều 14 về luật áp dụng giải quyết tranh chấp. Quy định này bao gồm 2 trường hợp: 

  • Nếu trường hợp tranh chấp không mang yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp đó. 
  • Nếu tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật mà các bên quyết định và lựa chọn.

Cho đến khi các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng, khi đó Hội đồng trọng tài sẽ quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài nhận thấy phù hợp nhất. 

– Một số nguyên tắc áp dụng pháp luật trong tố tụng trọng tài quốc tế

+ Nguyên tắc chứng minh nội dung pháp luật cần áp dụng

+ Nguyên tắc không áp dụng pháp luật mà các bên lựa chọn.

 

>> Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

Cuối cùng, bài viết được kết lại bằng một số ý kiến khuyến nghị của tác giả. 

Theo đó, Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật trọng tài thương mại theo hướng hội nhập hơn, tính đến nhiều hơn tính chất quốc tế của trọng trọng tài thương mại. Cụ thể:

Thứ nhất, Pháp luật Việt Nam cần có những quy định rõ hơn đối với những thỏa thuận trong trọng tài thương mại quốc tế. Cụ thể, cần nêu rõ hơn về nguồn luật để có thể điều chỉnh hợp pháp các vấn đề liên quan.

Thứ hai, Pháp luật Việt Nam nên có quy định về nguyên tắc xác định luật. 

Thứ ba, pháp luật trọng tài của Việt Nam nên có quy định về không áp dụng pháp luật của nước mà các bên tự quyết định chọn. 

 

Trên đây là một số nội dung được tóm tắt từ bài báo ” Trọng tài thương mại quốc tế và vấn đề luật áp dụng” của PGS.TS.NGÔ QUỐC CHIẾN – giảng viên Khoa luật, Trường Đại học Ngoại thương, và ông NGUYỄN HOÀNG ANH – giám đốc CTTNHH Du lịch và Thương mại Anh Minh. 

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin khái quát nhất về vấn đề áp dụng pháp luật trong trọng tài quốc tế và những kiến thức liên quan đến nó. Những bài viết tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong thời gian tới. Hy vọng sẽ đem đến nhiều thông tin hơn và hữu ích cho mọi người. 

 Nguồn: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210740

 

 

3 thoughts on “Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

  1. Pingback: Thủ tục về thành lập FDI tại Việt Nam - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

  2. Pingback: Các quy tắc đánh giá mức độ thiệt hại trong trọng tài quốc tế - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

  3. Pingback: Thực trạng tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *