TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG NHẬN PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI

cong-nhan-phan-quyet

Phán quyết của trọng tài là chung thẩm, tuy nhiên trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật Tòa án không công nhận phán quyết của Trọng tài.

Trong trường hợp một trong các bên tham gia tố tụng trọng tài nhận thấy phán quyết của trọng tài không đúng với quy định của pháp luật thì bên đó có thể gửi đơn đến Tòa án về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Thời hạn có quyền yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định nếu một bên tham gia tranh chấp có đủ chứng cứ để chứng minh phán quyết của Hội đồng trọng tài thuộc một trong những căn cứ tại Khoản 2 Điều 68 luật này về hủy phán quyết của trọng tài thì thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày có phán quyết các bên có quyền làm đơn yêu cầu yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài đó.

Đối với yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài, Tòa án có thẩm quyền và trách nhiệm xác minh thu thập chứng cứ để công nhận hoặc không công nhận phán quyết.

cong-nhan-phan-quyet

Trường hợp phán quyết trọng tài không được công nhận

Trong các trường hợp sau đây, Tòa án sẽ xem xét không công phán quyết của trọng tài khi có yêu cầu:

  • Các bên không ký kết thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Thỏa thuận trọng tài có thể xác lập trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài có thể được thể hiện dưới dạng điều khoản hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.
  • Thành viên của Hội đồng trọng tài hoặc thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của pháp luật.
  • Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp đó.
  • Trong phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị hủy bỏ.
  • Một bên đưa ra được chứng cứ chứng minh được việc Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo.

cong-nhan-phan-quyet

  • Một bên có thể đưa ra được bằng chứng chứng minh phán quyết của Trọng tài viên là không có tính khách quan, công bằng. Chẳng hạn như Trọng tài viên nhận tài sản, tiền hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến của phán quyết.
  • Phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những thông tin cơ bản về trường hợp phán quyết của trọng tài không được công nhận mà VIArb cho rằng mọi người cần nắm bắt để không bị ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *