TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI ĐÃ CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI HAY KHÔNG?

thoa-thuan-trong-tai

Trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài. Vậy Tòa án có quyền được giải quyết tranh chấp trong trường hợp các bên đã ký thỏa thuận trọng tài hay không?

Thỏa thuận trọng tài là gì?

Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 giải thích Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận mà trong đó các bên thế hiện ý chí về sự đồng thuận việc giải quyết tranh chấp đã và có thể phát sinh bằng phương thức trọng tài.

Thỏa thuận này có thể được lập bằng văn bản, lời nói, hoặc một điều khoản hợp đồng và có ý nghĩa ràng buộc pháp lý cao với cả hai bên tranh chấp.

thoa-thuan-trong-tai

Tòa án có quyền giải quyết tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài hay không?

Khi các bên tranh chấp đã có Thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này được công nhận có hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, một trong các bên lại có yêu cầu khởi kiện tại Tòa án thì theo quy định tại Điều 6 Luật TTTM năm 2010 Tòa án phải từ chối thụ lý vụ tranh chấp đó.

Tòa án chỉ có quyền thụ lý tranh chấp trên nếu thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc bị vô hiệu

Khi nào thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc vô hiệu

Để đảm bảo tính hiệu lực pháp lý của của thỏa thuận trọng tài, các bên khi ký kết thỏa thuận cần lưu ý các trường hợp khiến thỏa thuận không thể thực hiện hoặc vô hiệu dưới đây:

thoa-thuan-trong-tai

Thỏa thuận không thể thực hiện được: Trung tâm thụ lý tranh chấp dừng hoạt động mà không có tổ chức thừa kế và không có thỏa thuận thay thể trung tâm thụ lý khác; trung tâm thụ lý hoặc trọng tài viên từ chối tiếp nhận giải quyết tranh chấp mà các bên không có thỏa thuận thay thế khác; các bên thỏa thuận không thể tham gia giải quyết tranh chấp do trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

Thỏa thuận bị vô hiệu: Tranh chấp phát sinh không thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài theo quy định tại Điều 2 Luật TTTM năm 2010; thỏa thuận được xác lập bởi chủ thể không có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành; có ít nhất một bên bị lừa dối ép buộc xác lập thỏa thuận; thỏa thuận vi phạm về hình thức theo quy định của luật Trọng tài; thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật.

Trên đây là quy định về thẩm quyền của tòa án đối với tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài. Tòa án không có thẩm quyền can thiệp vào giải quyết tranh chấp đã có xác lập thỏa thuận trọng tài kể cả được yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ mà tòa án được thụ lý. Do đó, để đảm bảo thỏa thuận trọng tài được thực hiện như mong muốn các bên phát sinh chấp nên lưu ý các trường hợp ngoại lệ chúng tôi đã nhắc đến ở trên.

Tài liệu tham khảo

  1. Luật Trọng tài Thương mại năm 2010
  2. Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *