Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Việc thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã mở ra giai đoạn phát triển mới và tổ chức đi cùng với sự hình thành và phát triển trong khuôn khổ pháp lý  của trọng tài thương mại Việt Nam.

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp và đem đến cho bạn những nội dung về thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam(P2), để bạn thấy rõ hơn về cách giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Hãy cùng mình tìm hiểu tiếp bài viết dưới đây:

 

Việc thi hành Luật TTTM

 

 • Thứ nhất là ban hành văn bản luật hướng dẫn thi hành: Sau đó Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành những nghị định, thông tư, nghị quyết, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại, đảm bảo hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế  được thuận lợi và ngày càng có hiệu quả hơn. 

 

 • Thứ hai là tổ chức thực hiện việc tuyên truyền phổ biến về Luật TTTM. Tuyên truyền, phổ biến Luật TTTM đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

 

 • Thứ ba các hoạt động của VIAC đã từng bước khẳng định được vị thế và uy tín của tổ chức trọng tài có uy tín và kinh nghiệm tại Việt Nam  
 • Không những thế, trên phương diện hợp tác quốc tế, VIAC đã ký hàng chục thỏa thuận hợp tác với các tổ chức trọng tài quốc tế để trao đổi kinh nghiệm giải quyết tranh chấp và hợp tác trong việc chia sẻ thông tin thông qua các hoạt động hội thảo và đào tạo.

 

>> Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

 

Một số hạn chế của Luật TTTM

 • Vấn đề thẩm quyền của trọng tài và quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam còn đang có nhiều cách hiểu khác nhau. 

 

 • Chưa được thống nhất giữa Quy định “Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại

 

 • Việc Luật TTTM chỉ giới hạn thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết mới có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là không hợp lý và không tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tranh chấp

 

 • Đối với Phán quyết trọng tài cần thống nhất các thuật ngữ “ra quyết định”, “tuyên phán quyết trọng tài”, “ra phán quyết”, “ban hành phán quyết” và “lập phán quyết trọng tài

 

 • Đối với hủy phán quyết trọng tài đề nghị phải có quy định hướng dẫn cụ thể để tránh bị lạm dụng.

 

Những đề xuất và kiến nghị 

 

 • Đối với bộ tư pháp kiến nghị xem xét việc sửa Luật TTTM  cần kịp thời sửa đổi để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trọng tài phục vụ hiệu quả cho việc cải cách và hội nhập.

 

 • Kiến nghị không những giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các trung tâm được hoàn thiện mà giúp các trung tâm trọng tài tuân thủ đúng pháp luật, giúp phát triển bền vững .

 

 • Đối với Tòa án cần đưa ra báo cáo số liệu cụ thể, thông báo kịp thời và đầy đủ tới Trọng tài theo quy định của Luật TTTM. Đảm bảo thời hạn quy định trong Luật TTTM khi giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của trọng tài và hủy phán quyết trọng tài.

 

 • Đối với cơ quan thi hành án  cần có xác nhận của Tòa án về việc phán quyết trọng tài có bị hủy hay không hoặc yêu cầu bên phải thi hành phán quyết trọng tài cung cấp cho cơ quan thi hành án 

 

Xem thêm: Những tiềm năng và hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thời đại Covid 19 

 

Trên đây chính là bài viết về thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam(P2), qua những nội dung này chúng ta đã thấy rõ được các vấn đề về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của các trọng tài. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. 

 

Nguồn: https://www.viac.vn/images/Resources/Legal-Research-and-Study/20722_Thuc-tien-thi-hanh-luat-trong-tai/Papers_Bao-cao-10-nam-Luat-Trong-tai-thuong-mai_VADuong.pdf

2 thoughts on “Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

 1. Pingback: Lợi thế và Thách thức của Việt Nam trong thương mại quốc tế - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

 2. Pingback: Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1) - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *