Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Để hoàn thiện thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p1). Luật TTTM chính thức được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Luật TTTM được ban hành là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích phát triển trọng tài như Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 05 năm 2005. Và với nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 đã cho ta thấy rõ khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”.

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 đã cho ta thấy rõ khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài.

 

Những thành công của luật Trọng tài thương mại (từ nay gọi tắt là TTTM):

 

Luật TTTM ban hành nhằm khắc phục các bất cập và tiếp thu các tiêu chuẩn, thực tiễn pháp luật trọng tài quốc tế giúp thúc đẩy trọng tài trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả.đáp ứng các yêu cầu giải quyết tranh chấp

 

 • Tiếp thu các nguyên tắc quan trọng, đáp ứng được những vấn đề cơ bản về yêu cầu giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại Việt Nam và thực tiễn pháp luật  trọng tài thương mại quốc tế. 

 

 • Tôn trọng các thỏa thuận và bình đẳng giữa các bên giúp đảm bảo các bên có quyền tự do thỏa thuận về thủ tục tố tụng

 

 • Xác lập vai trò của Tòa án đối với hoạt động trọng tài:  Tòa án thực hiện việc giải quyết khiếu nại về thẩm quyền, giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

 

 • Xác lập nguyên tắc mất quyền phản đối: Theo quy định, nếu một bên phát hiện có vi phạm về tố tụng hoặc pháp luật trọng tài thì bên đó buộc phải nêu ra trong giai đoạn tố tụng trọng tài, nếu không sẽ bị mất quyền phản đối tại Tòa. 

 

 • Mở rộng thẩm quyền cho HĐTT, giúp cho quá trình tố tụng đạt hiệu quả hơn: Bao gồm các thẩm quyền: thẩm quyền triệu tập nhân chứng, thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thẩm quyền không chấp nhận các sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại

 

Xem thêm Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

 

 Đối với việc thi hành Luật TTTM

 

 • Ngay sau khi Luật TTTM được ban hành, Chính phủ và Tòa án nhân dân Tối cao đã đưa ra những văn bản về nghị định, thông tư và nghị quyết.

 

 • Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTM

 

 • Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 7 tháng 11 năm 2012 về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

 

 • Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM.

 

Tất cả các quy định trên nhằm mục đích góp phần hoàn thiện  bộ máy pháp luật và giải quyết tranh chấp về trọng tài thương mại. 

 

 • Các kế hoạch để tổ chức thực hiện việc tuyên truyền phổ biến về Luật TTTM.

 

 • Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật TTTM; tổ chức hội nghị để tuyên truyền, phổ biến Luật TTTM đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước

 

 • Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai; tổ chức tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức

 

 •  Tổ chức thi hành phán quyết trọng tài

 

 •    Việc thi hành phán quyết trọng tài đã có sự thống nhất cao như việc thi hành bản án của Tòa án, không có sự phân biệt việc thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại. 

 

>> Vai trò của Quantum Expert trong Thương mại quốc tế

 

Như đã nêu trên chúng ta đã thấy rõ được thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p1) đã đem đến  thành công và ban hành những quyết định về luật pháp, giúp cho việc hoàn thiện và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế diễn ra thuận lợi. Và chúng tôi sẽ luôn cập nhật và cung cấp cho bạn những thông tin nhanh nhất về thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p2) mời các bạn hãy theo dõi. 

 

 

Nguồn:  https://www.viac.vn/images/Resources/Legal-Research-and-Study/20722_Thuc-tien-thi-hanh-luat-trong-tai/Papers_Bao-cao-10-nam-Luat-Trong-tai-thuong-mai_VADuong.pdf

 

2 thoughts on “Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

 1. Pingback: Những vai trò của thư ký tòa án trọng tài quốc tế - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

 2. Pingback: Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2) - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *