Tag Archives: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

VIAC GIỚI THIỆU VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Trong phần lớn các quan hệ kinh tế luôn tồn tại mâu thuẫn liên quan đến lợi ích. Để giảm thiểu thiệt hại khi phát sinh mâu thuẫn, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giới thiệu đến mọi người những thông tin cần thiết về tranh chấp hợp đồng và các phương thức […]

Nhà nước tự làm khó mình trong Nghị định 28/2021/NĐ-CP về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam

Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý nguồn tài chính trong các dự án đầu tư theo phương thức PPP. Các quy định này được đưa ra còn chồng chéo, gặp bất cập về nguồn ngân sách đầu tư , cũng như gây khó khăn cho chính nhà nước. Cùng giải đáp […]

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM BÁO CÁO: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TRÊN SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam

Đại dịch covid-19 làm ảnh hưởng đến thế giới và Việt Nam gây ra những biến động về nền kinh tế. Dưới tác động của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra chính sách và cách thức để cải thiện việc kinh doanh được thuận lợi. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã […]

Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ, HÀNH VI ĐẦU TƯ KINH DOANH BỊ CẤM 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Hiện nay, một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh đang bị biến tướng và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế cũng như xã hội của Việt Nam. Để khắc phục được vấn đề này, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã giới thiệu 1 ấn phẩm mới, trong đó cung cấp […]

PHẢN BIỆN CỦA PHÓ TỔNG THƯ KÝ VIAC CHÂU VIỆT BẮC ĐỐI VỚI BÁO CÁO CIEM

trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Hiện nay, giải quyết tranh chấp bằng điện tử được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam xem như một xu thế tất yếu, mang lại cho VIAC lợi ích trên nhiều lĩnh vực và khía cạnh. Vì thế, VIAC đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng thực hiện buổi Hội […]