Tag Archives: Nghiệp vụ thư ký toà án

Đánh giá về các vai trò của trọng tài thư ký quốc tế

nghiệp vụ thư ký toà án

Thư ký tòa án nắm những vai trò riêng trong việc giải quyết các tranh chấp của vụ án. Tuy nhiên những vai trò này có thật sự cần thiết hay không? Cùng tìm hiểu những đánh giá về nghiệp vụ thư ký tòa án. Để có thể nắm rõ được chi tiết các nhận […]

Những vai trò của thư ký tòa án trọng tài quốc tế

nghiệp vụ thư ký toà án

Để cho các tranh chấp có thể nhanh chóng giải quyết một cách chính xác nhất, ngoài trọng tài quốc tế thì thư ký trọng tài đóng vai trò quan trọng không hề kém cạnh. Các vai trò này được quy định cụ thể trong luật quốc tế, cũng như quy định về những nghiệp […]