Tag Archives: Luật trọng tài thương mại

Những thoả thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Luật trọng tài thương mại

Trong vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại cần được sự hỗ trợ của trọng tài. Các thỏa thuận trên giúp việc giải quyết trở nên nhanh chóng và chính xác.   Cùng tìm hiểu chi tiết những thoả thuận trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại qua nhận định của 2 […]

Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Luật trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp rất mềm dẻo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, cũng chính tính mềm dẻo này lại đặt ra các vấn đề về luật trọng tài thương mại áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài trong nước, tập quán và các quy tắc […]

Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Luật trọng tài thương mại

Vấn đề áp dụng Pháp luật để phù hợp với nguyên tắc và quy định trong trọng tài quốc tế là nội dung rất quan trọng vì nó sẽ là tiền đề, cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi việc trong quan hệ trọng tài quốc tế một cách chính xác và hợp lý […]