Tag Archives: kienthuc

Danh sách các câu hỏi khi áp dụng nguyên tắc giảm thiệt hại

Để những người tham gia cộng đồng trọng tài quốc tế có được cái nhìn tổng quan hơn về nguyên tắc giảm thiệt hại. Chi tiết các câu hỏi có liên quan và được áp dụng trong nguyên tắc này sẽ giúp bạn đánh giá rõ hơn. Tất cả các bên khi xảy ra tranh […]

VIAC đề xuất một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại

Thay vì lựa chọn các đơn vị Tòa án truyền thống, hiện nay khi giải quyết các vụ việc tranh chấp hợp đồng nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn trọng tài thương mại. Vậy các trình tự thủ tục và các lưu ý mà VIAC đã đưa ra là gì? Bài viết dưới đây sẽ […]

Giới thiệu về Quy tắc trọng tài –  Arbitration Rule

Trọng tài là một quá trình giải quyết tranh chấp được thỏa thuận giữa các bên trong đó tranh chấp được đệ trình cho một hoặc nhiều trọng tài viên đưa ra phán quyết. Đây cũng là hình thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và phổ biến của các nước trên thế giới hiện […]

Hướng Dẫn Tiến Hành Giải Quyết Thiệt Hại Trong Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Covid-19

Nhu cầu tranh chấp trong xã hội, doanh nghiệp càng gia tăng trong mùa Covid 19 để lại những thiệt hại vô cùng to lớn. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm luật thương mại khiến cho trọng tài quốc tế Việt Nam phải luôn tìm cách giải quyết cho ổn thỏa.    Hướng dẫn về […]

Hướng dẫn ứng xử của một chuyên gia – Nhiệm vụ tại Tòa án của trọng tài quốc tế Việt Nam

Việc ứng xử của một chuyên gia tại Tòa án của viện trọng tài quốc tế Việt Nam rất quan trọng, thể hiện được vai trò, chức trách nhiệm vụ của bản thân tuân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó còn có thể dựa vào các tiêu chí, mặt khách quan để […]

Cách phân bổ chi phí trong các vụ việc tranh chấp của trọng tài quốc tế

Tất cả các mức chi phí trong vụ tranh chấp đều sẽ được trọng tài quốc tế phân bổ sao cho hợp lý. Để phân chia, đa phần sẽ căn cứ trên những tiêu chuẩn nhất định. Cùng tìm hiểu từng cách phân chia cụ thể tại bài viết này. Tìm hiểu những tiêu chuẩn […]