Tag Archives: Hòa giải viên

Công việc của hòa giải viên thương mại và những kỹ năng cần có trong giải quyết tranh chấp

hòa giải viên

Các phương thức tố tụng hiện nay vô cùng đa dạng như thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án,…tùy theo mức độ vụ việc và nhu cầu của các bên tranh chấp có thể lựa chọn phương thức phù hợp. Và sử dụng hòa giải viên được xem là một trong những phương thức […]