Tag Archives: hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại sử dụng hòa giải viên và các vấn đề liên quan

hòa giải thương mại

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hòa giải thương mại đã trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, phương thức hòa giải thương mại bằng việc sử dụng đến hòa giải viên vẫn chưa phổ biến. Sau […]