Tag Archives: Giải quyết tranh chấp thương mại

Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

giải quyết tranh chấp thương mại

Trong những năm gần đây, việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại ngày càng phổ biến tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện không chỉ qua số lượng hồ sơ các vụ tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức trọng tài […]

Những khác biệt của hòa giải và trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại

Hiện nay trong vấn đề tranh chấp thương mại, có rất nhiều phương thức để giải quyết tranh chấp theo pháp luật Việt Nam. Tùy theo từng vụ việc và mức độ tranh chấp mà các bên có thể cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp.   Hòa giải thương mại và trọng tài […]