Tag Archives: giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Những tiềm năng và hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thời đại Covid 19 

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Luật sư: Nguyễn Trung Nam Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC, Luật sư sáng lập EPLegal Nhận định về vấn đề này, trong buổi tọa đàm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trực tuyến, luật […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Để hoàn thiện thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p1). Luật TTTM chính thức được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Luật TTTM được ban hành là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích phát […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Việc thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã mở ra giai đoạn phát triển mới và tổ chức đi cùng với sự hình thành và phát triển trong khuôn khổ pháp lý  của trọng tài thương mại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã cung cấp và […]

Việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong TMĐT khối ASean 2021 

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Nhằm giúp người tiêu dùng có được những điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế  phát sinh trong các giao dịch về Thương mại điện tử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp ấy.  Trung tâm Trọng tài Quốc tế […]