PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ XOAY QUANH

phan-quyet-trong-tai

 Phán quyết của trọng tài thương mại có giá trị chung thẩm, yêu cầu các bên tham gia tranh chấp phải thực hiện.

Khi các bên đã lựa chọn hình thức này để giải quyết tranh chấp thương mại thì khi trọng tài đưa ra phán quyết cũng đồng nghĩa đồng nghĩa sẽ không thể bị kháng cáo hay kháng nghị dưới bất kỳ thủ tục nào. Thoả thuận trọng tài phải biểu hiện thống nhất về mặt ý chí của các bên tham gia tranh chấp chứ không phải biểu hiện của ý chí đơn phương.

Nguyên tắc đưa ra phán quyết

Nguyên tắc để trọng tài đưa ra phán quyết đã được quy định rõ tại Điều 60 của Luật Trọng tài thương mại 2010, cụ thể như sau:

  •   Hội đồng trọng tài sẽ sử dụng hình thức biểu quyết theo nguyên tắc đa số để đưa ra phán quyết cuối: các thành viên trong Hội đồng trọng tài sẽ biểu quyết toàn bộ nội dung giải quyết tranh chấp.
  •   Trong trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết của trọng tài sẽ được lập dựa theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

phan-quyet-trong-tai

Phán quyết trọng tài có hiệu lực như thế nào?

Sau khi ban hành, phán quyết của trọng tài sẽ phải được gửi cho các bên tham gia tranh chấp. Hội đồng trọng tài vụ việc hoặc Trung tâm sẽ phải có trách nhiệm cấp bản sao nếu các bên tham gia có yêu cầu.

Thông thường, phán quyết sẽ được ban hành ngay tại phiên họp đó hoặc chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày phiên họp cuối cùng kết thúc.

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận phán quyết, một hoặc các bên có thể đưa ra yêu cầu Hội đồng trọng tài đưa ra phán quyết bổ sung đối với các yêu cầu đã được trình bày ở quá trình tố tụng tuy nhiên lại không được ghi trong phán quyết, đồng thời cần phải thông báo ngay cho bên còn lại biết.

Nếu Hội đồng nhận thấy đây là yêu cầu chính đáng thì sẽ đưa ra phán quyết bổ sung trong thời hạn 45 ngày tính kể từ ngày nhận được yêu cầu, hoặc trong thời hạn 40 ngày, tính từ ngày ban hành phán quyết đó. Hội đồng cũng có thể chủ động sửa những lỗi về chính tả, sửa lại số liệu do nhầm lẫn hay tính toán sai trong phán quyết và cần phải thông báo ngay cho các bên tham gia. 

phan-quyet-trong-tai

Phán quyết được thi hành

Một hoặc các bên tham gia tranh chấp có quyền yêu cầu về phán quyết sẽ được đăng ký tại Tòa án nơi mà Hội đồng trọng tài đã đưa ra phán quyết này trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết đó của Hội đồng. Tuy nhiên, việc đăng ký hay không đăng ký phán quyết cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như giá trị pháp lý của nó. Phán quyết sẽ do các bên tự nguyện thi hành.

VIArb hy vọng đã cung cấp được những thông tin hữu ích tới các bạn. VIArb tự hào là tổ chức đào tạo trọng tài chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, kiến thức cũng như các chứng chỉ quốc tế phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua website https://viarb.vn/ hoặc qua hotline +84-28-38232648 để biết thêm thông tin.

Tài liệu tham khảo

  1. Luật Trọng tài thương mại 2010

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *