Những vai trò của thư ký tòa án trọng tài quốc tế

nghiệp vụ thư ký toà án

Để cho các tranh chấp có thể nhanh chóng giải quyết một cách chính xác nhất, ngoài trọng tài quốc tế thì thư ký trọng tài đóng vai trò quan trọng không hề kém cạnh. Các vai trò này được quy định cụ thể trong luật quốc tế, cũng như quy định về những nghiệp vụ thư ký toà án trong giải quyết án.

Nghiệp vụ thư ký toà án khá rộng và đóng vai trò rất không thể thiếu trong giải quyết các tranh chấp. Không chỉ đơn thuần soạn thảo, sắp xếp, báo cáo các văn bản như thường thấy ở các tòa dân sự. Tại phiên xét xử của trọng tài quốc tế, thư ký trọng tài đóng vai trò rất lớn.

 

Những vai trò của thư ký trọng tài

Các vai trò khi được quy định trong nghiệp vụ của thư ký trọng tài bao gồm:

–  Được sự chỉ đạo cụ thể và giám sát của hội đồng trọng tài. Thư ký trọng tài có vai trò vượt qua cả phạm vi hành chính đơn thuần một cách hợp pháp.

– Thế nên, nhiệm vụ của thư ký tòa án bao gồm toàn bộ hoặc một số việc như sau:

+ Trong các trường hợp cần thiết, tự hoàn thành các vấn đề hành chính khi không có tổ chức.

+ Chủ động liên lạc với hội đồng trọng tài và các bên đương sự tham gia.

+ Tổ chức các cuộc họp và phiên tòa giữa các bên.

+ Sắp xếp và xử lý thư từ, thay mặt cho hội đồng trọng tài đưa ra bài biện hộ và các bằng chứng có liên quan.

+ Nghiên cứu các câu hỏi về luật.

+ Nghiên cứu các câu hỏi liên quan đến bằng chứng và lời khai của nhân chứng.

+ Soạn thảo trình tự tố tụng và các văn bản tương tự.

+ Xem xét các bài biện hộ và bằng chứng các bên đưa ra. Đồng thời soạn thảo chi tiết các trình tự về thời gian tại phiên xét xử. Và biên bản ghi nhớ tóm tắt các ý kiến trình toà, cũng như bằng chứng giữa các bên.

+ Tham dự các cuộc thảo luận của ủy ban trọng tài.

+ Soạn thảo những phần thích hợp trong quyết định của quan tòa.

 

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

 

Những đánh giá sơ bộ về nhiệm vụ của thư  ký tòa án

Đối với 2 chức năng chính trong nhiệm vụ của thư ký toà án, xuất hiện những đánh giá cụ thể như sau:

– Việc các thư ký trọng tài có nhiệm vụ vượt qua cả phạm vi hành chính giúp họ có thể thực hiện tốt được chức năng của mình. Điều này để đảm bảo rằng có thể thu thập được tối đa lợi ích từ thư ký trọng tài. Tuy nhiên để giảm tối thiểu các rủi ro có thể làm mất đi nhiệm vụ của các trọng tài viên. Hội đồng trọng tài cần phải hướng dẫn một cách chặt chẽ. Vậy nên các nhiệm vụ giao cho thư ký cần được trọng tài tự xem xét và quyết định dựa vào từng vụ án, cũng như kinh nghiệm của thư ký.

Đối với từng nhiệm vụ cụ thể của thư ký, các bên tham gia có thể thỏa thuận với trọng tài viên về nhiệm vụ và nghĩa vụ của do thư ký tòa án đảm nhận.  Theo khảo sát mới nhất thì tất cả các nhiệm vụ của thư ký tòa án đều được ủng hộ với tỷ lệ khá cao.

 

>> Đánh giá về các vai trò của trọng tài thư ký quốc tế

 

Trên đây là toàn bộ các nghiệp vụ thư ký tòa án mà chúng tôi gửi đến bạn. Bạn có thể xem xét cụ thể các đánh giá về các nhiệm vụ của thư ký tòa án tại GAR.

 

Nguồn: YOUNG ICCA GUIDE ON ARBITRAL SECRETARIES ( article 3, page 11-15)

2 thoughts on “Những vai trò của thư ký tòa án trọng tài quốc tế

  1. Pingback: CƠ HỘI NÀO CHO SINH VIÊN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

  2. Pingback: Đánh giá về các vai trò của trọng tài thư ký quốc tế - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *