NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI

phuong-thuc-trong-tai

Phương thức trọng tài là một trong những phương pháp giải quyết tranh chấp được lựa chọn ngày càng nhiều bởi những ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho các bên tranh chấp.

Độc lập trong thỏa thuận trọng tài

Để phát sinh thẩm quyền giải quyết của trọng tài thì các bên phải có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước khi phát sinh các tranh chấp. Do đó, khi ký kết hợp đồng kinh doanh, làm ăn với nhau, các bên có thể thêm thỏa thuận trọng tài như một điều khoản của hợp đồng hoặc xác lập dưới hình thức một văn bản. Thỏa thuận này có thể coi như một sự ràng buộc đối với các bên nhằm hạn chế và giải quyết kịp thời các tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Thỏa thuận trọng tài này cũng có thể được xác lập khi đã phát sinh tranh chấp. Nếu khi thiết lập hợp đồng mà các bên chưa kịp thêm thỏa thuận trọng tài, thì sau này có tranh chấp vẫn có thể thỏa thuận với nhau.

Ưu điểm lớn nhất của thỏa thuận này tính tương đối độc lập. Bởi nếu có trường hợp hợp đồng kinh doanh bị thay đổi, gia hạn, không thể thực hiện được hoặc thậm chí là vô hiệu thì thỏa thuận trọng tài vẫn sẽ có hiệu lực.

phuong-thuc-trong-tai

Quyền tự quyết trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp

Các bên tham gia giải quyết tranh chấp có quyền thỏa thuận chọn trọng tài viên mà mình tin tưởng. Điều này cho phép các bên có thể lựa chọn được các trọng tài viên có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về vấn đề tranh chấp, có uy tín trong ngành, để đảm bảo chất lượng giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thể chọn ra được thì trung tâm trọng tài đó sẽ chọn giúp, và đương nhiên quyết định đồng ý trọng tài cuối cùng vẫn thuộc về các bên tham gia tranh chấp.

Bên cạnh được tự quyết trọng tài, các bên cũng còn có quyền tự quyết về thời gian địa điểm giải quyết tranh chấp. Xử ở đâu, xử ngày tháng nào, xử bằng ngôn ngữ gì… tất cả đều do các bên thỏa thuận quyết định với nhau. Do đó, khi gặp trường hợp bất khả kháng mà không thể tham gia phiên điều trần thì các bên vẫn có thể thỏa thuận lại về thời gian, địa điểm tổ chức. Đối với những tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì các bên cũng có thể linh hoạt sử dụng ngôn ngữ nước ngoài cùng như áp dụng luật nước ngoài.

phuong-thuc-trong-tai

Bảo mật các thông tin liên quan đến tranh chấp

Một trong những nguyên tắc cơ bản phương thức trọng tài là tôn trọng tính bảo mật thông tin. Toàn bộ vụ việc tranh chấp, tài liệu liên quan đến vụ việc và trong suốt quá trình phiên điều trần đều được thực hiện không công khai. Vì vậy mà tính bảo mật của phương thức trọng tài này là rất cao. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề liên quan đến tài chính hay hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đều rất nhạy cảm, có ảnh hưởng đến toàn bộ của doanh nghiệp. Vì lẽ đó mà tính bảo mật trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài luôn là sự lựa chọn tốt nhất đối với các vấn đề của doanh nghiệp

Các đặc điểm của trọng tài về sư linh hoạt trong hình thức, đề cao và tôn trọng quyền tự định đoạt cũng như quyền bảo mật thông tin của các bên tham gia tranh chấp đều mang lại lợi ích tối ưu trong giải quyết tranh chấp. Các doanh nghiệp nên cân nhắc những đặc điểm này khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *