Nhà nước tự làm khó mình trong Nghị định 28/2021/NĐ-CP về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam

Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý nguồn tài chính trong các dự án đầu tư theo phương thức PPP. Các quy định này được đưa ra còn chồng chéo, gặp bất cập về nguồn ngân sách đầu tư , cũng như gây khó khăn cho chính nhà nước. Cùng giải đáp vấn đề trên qua cái nhìn của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.

Theo ý kiến của luật sư trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Nguyễn Tiến Lập thì Nghị định này còn có nhiều vấn đề cần giải quyết triệt để.

Nghị định 28/2021/NĐ-CP  của chính phủ: Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực ban hành ngày 26/03/2021. Các dự án theo phương thức này còn được gọi là dự án PPP, áp dụng chủ yếu cho các đối tượng bên trong hợp đồng, các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến những hoạt động đầu tư PPP này. Nội dung chính của nghị định bao gồm: phương án tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án; quản lý, sử dụng, thanh toán vốn của nhà nước; quyết toán vốn đầu tư công trình, cơ sở hạ tầng; chia sẻ doanh thu tăng giảm và nhiệm vụ, quyền hạn.

 

Những bất cập tại nghị định 28/2021/NĐ-CP

Tại Điều 70, Luật PPP đã quy định rất rõ rằng “giá trị, tiến độ và điều kiện” giải ngân vốn tham gia của nhà nước tùy theo hợp đồng. Theo điều luật trên thì việc mà nhà nước tham gia vào vấn đề tài chính trong giai đoạn xây dựng dự án nhằm mục đích chính là tăng hiệu quả về tài chính. Tuy nhiên khi nguồn vốn này đã được giải ngân lúc dự án hoàn thành thì đồng nghĩa với đó việc triệt tiêu chính hiệu quả này.

 

>> TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM BÁO CÁO: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TRÊN SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Quy định về nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong dự án PPP còn nhiều tranh cãi

Quy định nêu rõ các bên đầu tư sẽ được thanh toán khi cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn, giao dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư cho rằng quy định này vẫn chưa nêu rõ cách thức để xử lý trong trường hợp mà nhà nước chậm giao kế hoạch vốn làm chậm tiến độ giải ngân.

Cho nên để giải quyết vấn đề trên,  nhà đầu tư tư nhân nên đưa vào hợp đồng chi tiết tiến độ và điều kiện giải ngân vốn nhà nước một cách cụ thể để có cam kết từ phía cơ quan chính quyền. Khi đó, cơ quan chính quyền sẽ là đại diện cho nhà nước, họ không thể dùng quyền ban hành chính sách, pháp  luật để vô hiệu các thỏa thuận đã ký. Và khi đã ký hợp đồng PPP thì cơ quan chính quyền phải buộc từ bỏ quyền miễn bị kiện tụng và phán quyết theo tố tụng thương mại và dân sự.

 

>> Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Những tác động của nghị định đến cộng đồng doanh nghiệp?

Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Tiến Lập – trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam. Chính những quy định rất chặt từ thông tư đang khiến  nhà nước tự làm khó chính mình.

Tại vì các nhà tư nhân nếu thấy các quy định khó quá và rủi ro thì họ sẽ không đầu tư vào dự án PPP nữa mà lựa chọn con đường hay hình thức khác. Trường hợp các nhà đầu tư quyết định chọn lựa, họ sẽ sử dụng những quyền tối cao của mình để đàm phán và hợp đồng.

Lúc nào sẽ phát sinh nguy cơ rất có thể sẽ có sự vênh giữa quy định của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng.  Nếu xảy ra tranh chấp, cơ quan tài phán sẽ phải đưa ra 1 trong 2 quyết định. Đó chính là tuyên hợp đồng vô hiệu vì phạm luật hoặc tuyên việc áp dụng quy định của hợp đồng là ưu tiên.

Điều này hết sức quan trọng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự án PPP. Bởi khi đó rất có thể cơ quan tài phán nước ngoài sẽ là bên đưa ra quyết định trên cơ sở áp dụng Luật trọng tài thương mại quốc tế.

Với những khó khăn trong việc đưa ra quy định mới trong Nghị định 28/2021/NĐ-CP. Thật sự nhà nước đang tiến hành song song luật trọng tài thương mại và pháp luật trong nước có nhiều mâu thuẫn. Điều này khiến chính nhà nước sẽ tự làm khó mình trong nghị định trên.

 

Nguồn: https://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/mot-so-van-de-xoay-quanh-nghi-dinh-282021ndcp-ve-co-che-quan-ly-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-a1096.html

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-28-2021-ND-CP-quan-ly-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-468882.aspx

 

One thought on “Nhà nước tự làm khó mình trong Nghị định 28/2021/NĐ-CP về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

  1. Pingback: Những tiềm năng và hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thời đại Covid 19  - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *