Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

Thực trạng thương mại quốc tế ở Việt nam

Bồi thường thiệt hại (compensate for damage) là một loại trách nhiệm dân sự, theo đó người có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình đã gây ra. Trong Hệ thống luật dân sự hay Thông luật đều có những nguyên tắc áp dụng chung trong vấn đề bồi thường thiệt hại. Sau đây là một số thông tin về các quy tắc được sử dụng trong việc xác định bồi thường các thiệt hại được Viện trọng tài quốc tế Việt Nam Viarb tổng hợp từ bài luận đầu tiên trong cuốn guideline của GAR 03/2021. 

 

>>> Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021)

 

Luật áp dụng đối với thiệt hại (The law applicable to damages)

Luật áp dụng cho các thiệt hại có thể tác động đáng kể đến việc đánh giá thiệt hại. Nó sẽ xác định các điều kiện mà theo đó các thiệt hại có thể được bồi thường, cung cấp thông tin về số lượng thiệt hại sẽ được bồi thường và các loại thiệt hại sẵn có. 

Điều quan trọng trong trọng tài quốc tế thỏa thuận của các bên (The parties’ agreement ). Các bên thường chọn cách nêu rõ các điều kiện để khắc phục thiệt hại, cũng như các loại và số lượng thiệt hại có thể khắc phục được. 

Trong trường hợp không có hoặc để bổ sung thỏa thuận liên quan đến thiệt hại, Hội đồng trọng tài phải xác định quy tắc áp dụng của pháp luật. Các quy tắc áp dụng của luật có thể là luật quốc gia hoặc công ước, các nguyên tắc hoặc bộ quy tắc. Chẳng hạn như CISG, nguyên tắc UNIDROIT.

Ngoài luật pháp quốc gia, Hội đồng trọng tài đôi khi còn áp dụng cách tiếp cận xuyên quốc gia, đề cập đến các nguyên tắc chung (general principles) áp dụng cho các thiệt hại trong trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, những nguyên tắc như vậy không được xác định hoặc áp dụng một cách thống nhất.

 

Đánh giá bằng chứng liên quan đến thiệt hại

Việc đánh giá các bằng chứng thiệt hại (assessing the proof relating to damages) thường được thúc đẩy bởi xác định thực tế và thường liên quan đến dữ liệu phức tạp, các vấn đề kinh tế. Vì vậy, các bên và hội đồng trọng tài thường dựa vào các viên giám định/chuyên viên (experts)

Trước tiên, các bên phải xác lập quyền được bồi thường thiệt hại của mình, trước khi biện minh cho loại và số lượng thiệt hại được yêu cầu. 

Do đó, điều cần thiết là phải xác định bên nào chịu trách nhiệm chứng minh và tiêu chuẩn nào nên áp dụng.

Trách nhiệm chứng minh

Nguyên tắc trong trọng tài quốc tế, cũng như theo luật quốc gia, nghĩa vụ chứng minh thường thuộc về bên đưa ra khẳng định, trong cả khu vực hệ thống luật dân sự và thông luật. Nó được hiểu là trách nhiệm nằm ở bên đưa ra yêu cầu bồi thường , đưa ra yêu cầu phản tố hoặc đưa ra những khẳng định bất kỳ nào. 

Ở một số hệ thống pháp luật Mỹ latinh phát triển nghĩa vụ chứng minh thường linh động hơn, theo đó thẩm phán có thể phân bố lại nghĩa vụ chứng minh giữa các bên tùy thuộc vào việc bên nào có vị thế tốt hơn để cung cấp bằng chứng về một yêu cầu cụ thể.

Tiêu chuẩn bằng chứng

Nếu nghĩa vụ chứng minh (burden of proof) xác định bên nào phải chứng minh các sự kiện và luật liên quan làm cơ sở cho một khẳng định, thì tiêu chuẩn chứng minh đặt ra mức độ chứng minh cần thiết, và nó đi vào trọng tâm của vụ việc. 

Mặc dù tiêu chuẩn bằng chứng (standard of proof ) khác nhau giữa các hệ thống pháp luật, nhưng tiêu chuẩn này thường giống nhau hoặc dẫn đến một phân tích tương tự. Trong các khu vực pháp lý thông luật, bên đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại phải đáp ứng tiêu chuẩn chứng minh cho các vụ việc dân sự.

Theo Pháp luật Thụy Sỹ, tiêu chuẩn bằng chứng, chứng minh thông thường đề cập đến sự kết tội bên trong của thẩm phán hoặc trọng tài. 

Ví dụ, theo Pháp luật Pháp, thẩm phán có quyền tự quyết định rộng hơn trong việc đánh giá bằng chứng trước mặt họ. 

Những tin tức chi tiết hơn về các nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại trong luật dân sự và thông luật sẽ được Viarb cập nhật và đưa đến cho các bạn sớm nhất.

One thought on “Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

  1. Pingback: Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021) - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *