Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021)

Bài viết này được Viarb tóm lược từ tài liệu mới nhất của Global Arbitration Review, công bố tháng 3/2021 về các nguyên tắc, điều kiện bồi thường thiệt hại trong luật Dân sự và Thông luật năm 2021 đối với Trọng tài quốc tế. 

 

Giới thiệu về bài luận

Trong bài luận đánh giá về các nguyên tắc bồi thường thiệt hại ( Compensatory Damages Principles in Civil and Common Law Jurisdictions: Requirements, Underlying Principles and Limits), do các tác giả Clare Connellan, Elizabeth Oger-Gross and Angélica Andrés viết, đã đề cập tới những nội dung về các khoản bồi thường thiệt hại và những nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi một bên gây ra với bên còn lại (bên bị hại) .

Nội dung chính 

1. Luận văn về vấn đề việc bồi thường thiệt hại

Theo đó, các tác giả đã lý giải về nội dung của việc bồi thường thiệt hại bao gồm những vấn đề như  thiệt hại về người và tài sản, về tinh thần, về những mất mát đau thương mà bên bị hại phải gánh chịu

Those losses can be pecuniary (e.g., costs, loss of profit, related expenses) or non-pecuniary (e.g., for pain and suffering, loss of reputation.

 

Trong phần đầu của bài luận, tác giả đã cung cấp một cái nhìn tổng quan so sánh về các nguyên tắc pháp lý và các yếu tố của bồi thường thiệt hại trong luật dân sự và các khu vực pháp lý thông luật, tập trung vào các hợp đồng bồi thường thiệt hại. Họ cũng nêu ra một số tiêu chí về việc một bên (bên bị hại) có được bồi thường thiệt hại hay không, được tổng hợp trong một bảng flowchart tại phần kết luận.

>>> Chi tiết: Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

 

Ngoài ra, nội dung của luận văn cũng nêu ra một số lý do quan trọng và phân tích những điểm quan trọng ấy đối với những người hành nghề trọng tài quốc tế. Mặc dù chắc chắn ít phổ biến hơn luật quốc gia trong trọng tài quốc tế, nhưng các nguyên tắc xuyên quốc gia cũng có thể đóng một vai trò trong việc phân tích thiệt hại trong trọng tài quốc tế, ở bất cứ nơi nào các bên đã đồng ý áp dụng chúng hoặc khi tòa án đã viện dẫn chúng như một phương tiện củng cố hoặc bổ sung luật hiện hành.

 

2. Những điều cần lưu tâm trong việc phán quyết bồi thường thiệt hại

Mặc dù có sự khác biệt trong cách tiếp cận bồi thường thiệt hại trong các khu vực pháp luật dân sự và thông luật, hoặc giữa các khu vực pháp lý thuộc một trong những loại đó, nhưng đích đến cuối cùng  vẫn cho ra các kết quả tương tự. Mặc dù thông qua các con đường khác nhau, nhưng những nguyên tắc quốc tế này được các trọng tài viên, cũng như các thẩm phán và nhà bình luận quốc gia đã áp dụng giải quyết các thiệt hại, chẳng hạn như nghĩa vụ giảm nhẹ, đặc biệt là trong trọng tài quốc tế.

Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo phân tích đúng các sự kiện và đánh giá thiệt hại, thường với sự giúp đỡ của các chuyên gia, vì nó là để xác định các quy tắc áp dụng của luật mà các trọng tài viên sẽ tham khảo. Thêm nữa là phải tính đến nền tảng pháp lý của các trọng tài viên, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ, cho dù cố ý hay vô ý, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Trên là những nội dung chính sẽ được bài luận đầu tên trong cuốn sách mới nhất của GAR hồi tháng 3/2021. Viarb sẽ đi sâu vào các vấn đề liên quan đến Trọng tài quốc cập nhất mới nhất trong cuốn sách này tại các bài viết tiếp theo.

 

>>> Chi tiết: Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

 

One thought on “Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021)

  1. Pingback: Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021 - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *