LUẬT MẪU VÀ QUY TẮC CỦA UNCITRAL

luat-mau-va-quy-tac-UNCITRAL

Thế kỷ XX là thời điểm bùng nổ của thương mại quốc tế, cùng với đó, số lượng các vụ tranh chấp thương mại cũng gia tăng. Mặc dù Trọng tài thương mại quốc tế được công nhận đã đem lại nhiều lợi ích trong giải quyết tranh chấp nhưng những khó khăn của phương thức này vẫn tồn tại do sự không đồng nhất giữa luật pháp của các nước khác nhau. Trước nhu cầu trên, Luật Mẫu và Quy tắc UNCITRAL đã ra đời.

Giới thiệu về luật mẫu của UNCITRAL

Luật Mẫu được Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) thông qua vào ngày 21 tháng 6 năm 1985 để khắc phục tình hình đó. Luật Mẫu được thiết kế để hỗ trợ các quốc gia cải cách và hiện đại hóa luật trọng tài thương mại quốc tế của mình. Luật Mẫu đặt ra các quy định cho tất cả giai đoạn của quá trình trọng tài từ vấn đề liên quan tới thỏa thuận trọng tài cho đến những vấn đề về công nhận và thi hành phán quyết. Ngoài ra, Luật Mẫu cũng được soạn thảo theo cách có thể được chấp nhận bởi nhiều quốc gia với những hệ thống pháp luật và kinh tế khác nhau.

Trên thực tế, nếu một quốc gia áp dụng Luật Mẫu, quốc gia đó không cần đưa chính xác từng nội dung của Luật Mẫu vào luật quốc gia. Luật Mẫu chỉ có tác dụng là một khuyến nghị hoặc đề xuất. Dựa vào đó, các nhà lập pháp có thể linh hoạt trong việc chỉnh sửa Luật Mẫu và đưa vào luật quốc gia một cách phù hợp nhất.

Theo số liệu mới nhất của UNCITRAL, Luật Mẫu hiện đã được 85 quốc gia áp dụng để xây dựng luật trọng tài.52 Tuy nhiên việc này không có nghĩa là pháp luật về trọng tài của 85 quốc gia này giống hệt nhau.

luat-mau-va-quy-tac-UNCITRAL

Các phiên bản của Luật Mẫu

Luật Mẫu, ngoài phiên bản nguyên thủy được ban hành vào năm 1985 thì được sửa đổi một lần vào ngày 07 tháng 07 năm 2006. So với Luật Mẫu phiên bản 1985, Luật Mẫu phiên bản 2006 đã sửa đổi một số vấn đề quan trọng như:

  • Hình thức của thỏa thuận trọng tài trong Luật Mẫu phiên bản 2006 được cải tiến để phù hợp với những thực tiễn trong thương mại quốc tế hiện nay, đó là sự áp dụng của các công nghệ hiện đại. Cụ thể, Điều 7 của Luật Mẫu phiên bản 2006 quy định các điều kiện để thỏa thuận trọng tài có thể được thiết lập qua những phương tiện giao tiếp điện tử.
  • Sửa đổi một cách chi tiết Điều 17 về BPKCTT do nhu cầu về biện pháp này đã tăng đáng kể (quy định quyền hạn của Hội đồng trọng tài khi ra quyết định, sửa đổi, hoãn hoặc chấm dứt BPKCTT; quy định thêm về công nhận và thi hành các BPKCTT).

luat-mau-va-quy-tac-UNCITRAL

Luật Mẫu và Quy tắc UNCITRAL

Luật Mẫu và Quy tắc UNCITRAL là hai nguồn tài liệu cần được phân biệt rõ. Trong khi Luật Mẫu đưa ra một khuôn mẫu mà các nhà lập pháp có thể áp dụng và đưa vào luật quốc gia của mình, thì Quy tắc UNCITRAL có thể được các bên của hợp đồng lựa chọn, viện dẫn tới như một phần của thỏa thuận trọng tài, chủ yếu về các nội dung thủ tục tố tụng trọng tài để điều chỉnh hoạt động của trọng tài nhằm giải quyết tranh chấp giữa các bên đó. Nói một cách đơn giản, Luật Mẫu hướng đến các Quốc gia, trong khi Quy tắc trọng tài hướng đến các bên tiềm năng (hoặc thực tế) trong tranh chấp.

Trên đây là những khái quát nổi bật về Luật Mẫu và Quy tắc UNCITRAL do Viện trọng tài quốc tế Việt Nam VIArb tổng hợp. Để biết thêm các thông tin bổ ích khác về lĩnh vực trọng tài, quý khán giả vui lòng truy cập tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *