các khóa đào tạo viarb

Viện trọng tài Quốc tế Việt Nam liên tục tổ chức các lớp đào tạo chuyên ngành trọng tài.

Lop nang cao VIArb

Thông tin về các khóa học của VIArb

Khóa chuyên sâu: Trọng tài Việt Nam
và Trọng tài Quốc tế

Tháng 6/2021 | Online

Khóa giới thiệu về hòa giải

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa nâng cao cho Trọng tài viên

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa giới thiệu về trọng tài viên

Khóa nâng cao cho luật sư tranh tụng

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa nâng cao cho hòa giải viên

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa dành cho luật sư tham gia hòa giải

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa giới thiệu về trọng tài viên

Khóa giới dành cho thẩm phán, thư ký tòa

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo dành cho nhân chứng

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

Khóa hòa giải trọng tài đầu tư

Ngày 30/11/2020   | Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CÁC KHỎA HỌC CỦA VIARB

Các bạn có thể nhận thông tin mới nhất của các khóa học của VIArb khi đăng ký nhận thông tin. Vui lòng điền thông tin vào form dưới đây: