Hướng dẫn ứng xử của một chuyên gia – Nhiệm vụ tại Tòa án của trọng tài quốc tế Việt Nam

Việc ứng xử của một chuyên gia tại Tòa án của viện trọng tài quốc tế Việt Nam rất quan trọng, thể hiện được vai trò, chức trách nhiệm vụ của bản thân tuân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó còn có thể dựa vào các tiêu chí, mặt khách quan để đánh giá được hành vi và mức độ ứng xử của một chuyên gia. 

Dựa vào các tiêu chí nào để có thể đánh giá được mức độ ứng xử của một chuyên gia

  • Theo thông luật, các thành viên và ứng viên chuyên gia phải tuân thủ tất cả các luật, những quy tắc và quy định để đánh giá và giải quyết các vấn đề một cách hợp lý và rõ ràng nhất. 
  • Khi làm nhiệm vụ tại Tòa án chuyên gia phải có cách ứng xử công bằng, công tâm đảm bảo tính công khai, khách quan và dân chủ. Xử lí nghiêm minh trong giải quyết, xét xử các loại án, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.
  • Theo hệ thống dân luật, việc đánh giá cách ứng xử của một chuyên gia chính là nhằm mục đích đảm bảo sự liêm chính và không được tham gia vào các hành vi gây ảnh hưởng đến sự uy tín.

Trong các tòa án, cách ứng xử của một chuyên gia rất cần thiết và quan trọng quyết định đến mức độ và việc bạn phải bồi thường thiệt hại, xem xét hành vi và mức độ của bên vi phạm để xử phạt. 

Tính chắc chắn trong cách ứng xử của một chuyên gia được áp dụng  khi làm nhiệm vụ tại tòa án 

Tính chắc chắn( hay còn gọi là certain ) chính là có khả năng chịu đựng bất lợi từ bên ngoài mà vẫn giữ nguyên phẩm chất phát huy tác dụng hiệu lực,  có tính chất khẳng định dứt khoát, vững chắc. 

Tính chắc chắn mặc dù không được hệ thống hóa trong bộ luật dân sự của Pháp, nhưng trong luật pháp của Pháp Tòa án yêu cầu các chuyên gia phải đưa ra rõ con số cụ thể, xác định một cách chắc chắn về tổn thất này thay vì trình bày khả năng xảy ra và nhìn nhận vấn đề không toàn diện. 

Đối với các bên vi phạm mà phải bồi thường thiệt hại, thì thẩm phán trong Tòa án của Pháp sẽ có quyền quyết định và định đoạt khi đánh giá thiệt hại.

Với vụ việc vi phạm này, viện trọng tài quốc tế sẽ nhận định tìm những phương pháp và cách thức, dựa trên phương tiện pháp lý để tìm ra con số cụ thể trong mọi tình huống của vụ việc đem đến một kết luận công bằng và văn minh cho cả hai bên. 

Trên đây là tổng quan về các cách ứng xử của một chuyên gia- nhiệm vụ tại tòa án của trọng tài quốc tế. Chắc chắn sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng, đảm bảo tính khách quan rõ ràng và minh bạch. Và những thông tin chi tiết cụ thể hơn về các cách ứng xử của chuyên gia tại Tòa án sẽ được chúng tôi cập nhật và cung cấp đưa đến cho mọi người sớm và nhanh nhất.

Nguồn: Quantum Expert Intro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *