Giới thiệu về Quy tắc trọng tài –  Arbitration Rule

Trọng tài là một quá trình giải quyết tranh chấp được thỏa thuận giữa các bên trong đó tranh chấp được đệ trình cho một hoặc nhiều trọng tài viên đưa ra phán quyết. Đây cũng là hình thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và phổ biến của các nước trên thế giới hiện nay nói chung và của  trọng tài Việt Nam nói riêng

 

Một số tổ chức trọng tài quốc tế 

Ngoài việc xem xét áp dụng Luật trọng tài (Lex arbitri) khi xác định chi phí, hội đồng trọng tài cũng được kiểm soát bởi các quy tắc trọng tài hiện hành, cho dù là trọng tài thể chế (Institutional), hay trọng tài đặc biệt (AD hoc). Hầu hết các thủ tục tố tụng trọng tài được quản lý bởi các tổ chức trọng tài, bao gồm cả ICC, SCC, ICSID, UNCITRAL (PCA), LCIA, SIAC, HKIAC, DIAC, JAM, ICDR, OHADA (CCJA),vv.

Quy tắc Uỷ ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL Rules)

Quy tắc trọng tài UNCITRAL cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các hội đồng viện trợ (cho dù đặc biệt hay thể chế) trong việc ban hành về nội dung các chi phí. Nó quy định rằng chi phí trọng tài về nguyên tắc sẽ do bên không thành công hoặc các bên chịu. 

Tiêu chuẩn này phù hợp với cách tiếp cận phổ biến “bên thua trả tiền” (loser pays) hoặc “chi phí theo sự kiện” (cost follows the event) được các tòa án và hội đồng trọng tài quốc tế áp dụng ở hầu hết các khu vực pháp lý.

Quy tắc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC Rules)

Quy tắc trọng tài mới của Phòng Thương mại Quốc tế năm 2021 tương tự như Quy tắc ICC năm 2017.

Nó cung cấp các hướng dẫn nhưng không rõ ràng cho các tòa án để xác định chi phí bằng cách tính đến các trường hợp mà cơ quan này cho là có liên quan. 

Không quy định cách phân bổ chi phí, Quy tắc ICC quy định rằng chi phí trọng tài sẽ bao gồm phí và chi phí của các trọng tài viên, các lý do pháp lý hợp lý cũng như các chi phí khác mà các bên phải chịu cho trọng tài. 

Trung tâm Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (ICSID Arbitration Rules)

Quy tắc Trọng tài Công ước cho phép các tòa án phân bổ chi phí giữa các bên, nhưng không phân định bất kỳ tiêu chí cụ thể nào cho việc phân bổ đó.

Trung tâm tranh chấp quốc tế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (ICDR Rules)

Quy tắc giải quyết này cũng cho phép Tòa án toàn quyền quyết định và phân bổ chi phí có thể thu hồi.

Nhưng theo Quy tắc của Mỹ, điều này không bao gồm giả định rằng bên thua cuộc cần (nhất thiết) trả chi phí cho  bên thành công. 

Quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC Rules)

Quy tắc này liệt kê sáu loại phí và chi phí bao gồm “chi phí trọng tài” (costs of the arbitration)

Mặc dù có tính cụ thể đối với các loại chi phí có thể thu hồi, Quy tắc của HKIAC chỉ hướng dẫn tòa án một cách khái quát, mơ hồ để phân bổ tất cả hoặc một phần chi phí của trọng tài giữa các bên nếu xác định rằng việc phân bổ là hợp lý, có tính đến các trường hợp của vụ việc.

Trên đây là tổng quan về trọng tài cũng như giới thiệu các tổ chức của trọng tài quốc tế. Bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn chung và chính xác nhất về nội dung trọng tài.  Những thông tin chi tiết cụ thể hơn về trọng tài quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật và cung cấp đến cho mọi người sớm và nhanh nhất. 

Nguồn: https://docs.google.com/document/d/1stEN0DcaLW15Ymhq2FS9QWcf46f9UDf8kZib3-fskZY/edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *