ĐO LƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG MULTIPLE METHOD – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TRONG THỜI COVID 19

Multiple method dựa trên nguyên tắc hai doanh nghiệp có đặc điểm giống nhau có giá trị tương đương nhau. Trọng tài quốc tế Việt Nam sẽ phổ biến cách áp dụng và khó khăn khi áp dụng phương pháp này để đưa ra ước tính thiệt hại trong mùa dịch Covid 19.

Đại dịch covid 19 đã gây thiệt hại đáng kể đối với tình hình doanh thu của đa số doanh nghiệp trên toàn cầu, kiến kế hoạch và mục tiêu kinh doanh dài hạn bị trình trệ. Tình hình chung là vậy, song cũng chính vì sự những sự thất thoát này gây nên những vụ phá vỡ hợp đồng không đáng có giữa các đối tác doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi của cả hai bên. Theo GAR, các vụ giải quyết tranh chấp thương mại trong thời gian này đều gặp khó khăn nhất định trong việc đánh giá mức độ thiệt hại bởi tác nhân Covid 19 chưa từng có tiền lệ.

Ba bước cần thực hiện khi đánh giá

  • Bên so sánh (comparators) – bước đầu tiên là xác định các công ty có thể so sánh với công ty chủ thể về bản chất hoạt động, vị thế cạnh tranh, hồ sơ rủi ro và những thứ khác. Điều này thường liên quan đến việc xác định các công ty niêm yết có thể so sánh được hoặc các công ty tương đương được mua lại vào thời điểm định giá.
  • Multiples – bước thứ hai là tính toán bội số định giá cho mỗi công ty có thể so sánh được xác định trong bước trên. Một bội số thường được sử dụng là tỷ lệ giữa giá trị doanh nghiệp (EV) của mỗi công ty có thể so sánh được so với thu nhập trước lãi vay, thuế, Khấu hao tài sản cố định vô hình hoặc Khấu hao tài sản cố định hữu hình (EBITDA), thường là một đại diện cho dòng tiền hoạt động của một công ty.
  • Định giá (Valuation) – bước thứ ba là trung bình của bội số các công ty có thể so sánh được trong bước trên với số đo liên quan của công ty chủ thể (ví dụ: EBITDA của công ty chủ thể) để định giá công ty chủ thể.

 

Hai yếu tố chính khi ứng dụng multiple method

Đầu tiên là đảm bảo rằng các ước tính EBITDA được sử dụng trong phân tích này phản ánh mức lợi nhuận ở trạng thái ổn định dài hạn của công ty, còn được gọi là “thu nhập bình thường hóa” (normalised earnings).

Thứ hai là đảm bảo tính nhất quán của bội số định giá của các công ty so sánh và công ty chủ thể. Ví dụ: nếu bội số EV / EBITDA được tính toán dựa trên một mẫu các công ty tương đối trưởng thành trong một lĩnh vực nhất định, thì bội số này sẽ không được áp dụng cho EBITDA của một công ty đang trong giai đoạn đầu phát triển trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp dựa trên bội số để định giá các công ty trong bối cảnh đại dịch covid-19 có thể gây ra một số thách thức thực tế.

 

Hướng Dẫn Tiến Hành Giải Quyết Thiệt Hại Trong Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Covid-19

 

Những thách thức gây khó khăn trong việc đánh giá

Một thách thức ban đầu là đảm bảo rằng những ảnh hưởng của đại dịch không được tính gấp đôi trong việc định giá công ty. Việc tính toán gấp đôi diễn ra có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi covid-19, khi một bội số bị nhiễm covid được tính là thu nhập của công ty năm 2020

Thứ hai, ước tính EBITDA ổn định dài hạn là một thách thức, đặc biệt là vì EBITDA của nhiều công ty trong thời kỳ đại dịch có thể không phản ánh mức lợi nhuận ở trạng thái ổn định dài hạn của các công ty đó (long-term steady-state levels of profitability). Điều thú vị là một số công ty đã bắt đầu báo cáo một biến thể của EBITDA, được gọi là EBITDAC (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và coronavirus), loại bỏ các tác động của đại dịch đối với EBITDA.

Thứ ba, việc áp dụng bội số thích hợp cho mức EBITDA chuẩn hóa cho công ty chủ thể một cách nhất quán nội bộ là rất phức tạp. Một mặt, có vấn đề là các ước tính bội số dựa trên thông tin trước đại dịch có nên được áp dụng cho các mức EBITDA được quan sát trong đại dịch hay không. Mặt khác, bội số ước tính bằng cách sử dụng thông tin trong đại dịch có thể không mang lại ước tính chính xác về giá trị của công ty.

 

Tìm hiểu thêm Lợi thế và Thách thức của Việt Nam trong thương mại quốc tế

 

Do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhiều tòa án quốc gia đóng cửa hoặc chỉ tiến hành những vấn đề cấp bách và cần thiết, tổ chức trọng tài quốc tế vẫn hoạt động đầy đủ làm việc từ xa cung cấp hỗ trợ hành chính đầy đủ. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật và cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và hữu ích nhất.

Nguồn: The Guide to Damages in International Arbitration – Fourth Edition


Viện đào tạo trọng tài quốc tế Việt nam – VIArb.
Địa chỉ: Phòng 501, Tòa nhà Phương Tower, 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM
Điện thoại: +84-28-38232648
Email: admin@viarb.vn

2 thoughts on “ĐO LƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG MULTIPLE METHOD – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TRONG THỜI COVID 19

  1. Pingback: Flowchart: CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

  2. Pingback: Hướng Dẫn Tiến Hành Giải Quyết Thiệt Hại Trong Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Covid-19 - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *