GIẢI ĐÁP: KHI NÀO PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN?

phan-quyet-cua-trong-tai

Khi giải quyết tranh chấp với hình thức trọng tài, các phán quyết có hiệu lực như một bản án bắt buộc nhằm yêu cầu các bên tham gia phải thực hiện. Tuy nhiên, có một số trường hợp phán quyết có thể bị huỷ hoặc bị từ chối thi hành.

Đối với trường hợp phán quyết của trọng tài trong nước:

Phán quyết của trọng tài trong nước có thể bị huỷ khi:

Hai bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu.

Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam quy định. 

Người xác lập thoả thuận trọng tài không đủ khả năng hoặc không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. 

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Trọng tài thương mại 2010, khi một trong các bên tham gia tranh chấp bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có một bên yêu cầu thì xác lập đó của trọng tài vô hiệu. 

Thoả thuận trọng tài vi phạm những điều cấm của pháp luật Việt Nam. 

Thành phần có mặt trong Hội đồng trọng tài hoặc thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận các bên đề ra hoặc trái với quy định pháp luật;

Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, trong đó, giữa các bên có ít nhất một bên đang thực hiện hoạt động thương mại hoặc giữa các bên mà quy định của pháp luật được giải quyết bằng trọng tài (Điều 2 Luật Trọng tài thương mại).

phan-quyet-cua-trong-tai

Trong phán quyết của trọng tài về vấn đề tranh chấp đó có nội dung không thuộc thẩm quyền của trọng tài thì nội dung đó sẽ bị huỷ.

Trong quá trình xem xét chứng cứ của các bên để đưa ra phán quyết, chứng cứ đó là giả; hoặc trọng tài tham gia nhận của cải, vật chất hay bất cứ thứ gì của một trong các bên tranh chấp làm ảnh hưởng tới tính khách quan, công bằng của phán quyết thì phán quyết đó cũng vô hiệu.

Phán quyết của trọng tài thương mại đưa ra trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Đối với phán quyết của trọng tài nước nước ngoài:

Đối với trường hợp này, đã được pháp luật Việt Nam quy định rõ tại Điều 356 Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định rõ như sau:

Phán quyết chưa có hiệu lực về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật tại nước có Toà án đã ra bản án, quyết định đó.

Người thi hành, người đại diện hợp pháp của người đó vắng mặt do không được triệu tập hợp lệ tại phiên toà của Toà án nước ngoài.

Tranh chấp này đã có bản án hay quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận hoặc Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ án trước khi Tòa án nước ngoài thụ lý vụ án.

Theo pháp luật Việt Nam hoặc nước đã có Toà án ra bản án quyết định đã hết thời hiệu thi hành án.

Việc thi hành án hay quyết định dân sự của Tòa án đó đưa ra trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước ta.

phan-quyet-cua-trong-tai

Trên đây, VIArb đã cung cấp cho các bạn một số thông tin cần lưu ý để tránh những rủi ro không đáng có khi xảy ra tranh chấp. Với mong muốn đem lại giá trị xã hội cho cộng đồng ADR Việt Nam, VIArb luôn nỗ lực từng ngày để đào tạo về trọng tài và ADR để phục vụ khách hàng. Mọi thắc mắc hay mong muốn được giải đáp thêm hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Danh mục tham khảo:

  1. Luật Trọng tài thương mại 2010.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *