Ông Phan Trọng Đạt là người có  nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải thương mại. Ông đang giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam(VMC), Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hòa giải Việt Nam, thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (MCIArb), người Hòa giải viên thuộc Trung tâm Giải quyết Tranh chấp hiệu quả (CEDR) và Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Bên cạnh đó, ông Trọng Đạt còn là một số 8 nhà thành lập sáng giá của Viện trọng tài quốc tế Việt Nam Viarb.

Luật sư Phan Trọng Đạt sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cùng lúc ở cả hai ngôi trường danh Đại học Ngoại Thương Hà nội và trường Đại học Nantes của Pháp. Sau đó ông đã hoàn tất luận văn thạc sĩ của mình tại trường Đại học Nantes (Pháp) trong lĩnh vực quản lý dự án.

Nhờ vốn kiến thức thu nạp được ở nước bạn, Luật Sư Trọng Đạt trở thành người đồng quản lý của dự án lớn nhất Việt Nam về “Tăng cường sử dụng trọng tài tại Việt Nam” (2005-2010). Có thể đánh giá đây một dự án đã đem đến những bước ngoặc nhất định cho sự phát triển hiện tại của trọng tài ở Việt Nam. Sau này, ông đã đóng phần quá trình soạn thảo Quy tắc Trọng tài của VIAC phiên bản năm 2012, 2016 và Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Những đóng góp của ông Đạt đã đem đến cho Việt Nam bước phát triển mới trong lĩnh vực trọng tài hòa giải thương mại mà, đồng thời đưa ra giải pháp hiệu quả giải quyết tranh chấp liên quan đến đầu tư quốc tế.