Category Archives: Uncategorized

HÉ LỘ NHỮNG BIỆN PHÁP TẠM THỜI TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

trọng tài quốc tế

Các biện pháp tạm thời được xem là công cụ tối ưu dùng để bảo vệ quyền của các bên trong trọng tài. Dù định nghĩa này không được chấp nhận rộng rãi, nhưng trong điều khoản chung, các biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ này đều có mục đích là bảo vệ quyền […]

Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Luật trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp rất mềm dẻo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, cũng chính tính mềm dẻo này lại đặt ra các vấn đề về luật trọng tài thương mại áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài trong nước, tập quán và các quy tắc […]

Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

giải quyết tranh chấp thương mại

Trong những năm gần đây, việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại ngày càng phổ biến tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện không chỉ qua số lượng hồ sơ các vụ tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức trọng tài […]

Thủ tục về thành lập FDI tại Việt Nam

thủ tục thành lập FDI

Việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam rất được chú trọng và khuyến khích vì nó không chỉ ảnh hưởng tích cực lên nền kinh tế quốc gia mà còn đưa đất nước phát triển hơn. Vậy thủ tục để đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay quy định như […]

Việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong TMĐT khối ASean 2021 

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Nhằm giúp người tiêu dùng có được những điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế  phát sinh trong các giao dịch về Thương mại điện tử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp ấy.  Trung tâm Trọng tài Quốc tế […]