Category Archives: Quy tắc tố tụng trọng tài

Quy tắc tố tụng trọng tài

VÌ SAO PHÁN QUYẾT TRONG THỎA THUẬN TRỌNG TÀI SẼ ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT?

thoa-thuan-trong-tai-01

Theo quy tắc thỏa thuận trọng tài do Liên hợp quốc ban hành, các phán quyết sẽ không được công khai nếu các bên không nhất trí.  Xu hướng giải quyết trang chấp với trọng tài Khi có các tranh chấp pháp lý xảy ra, nhiều đơn vị, cá nhân thường sẽ chọn khởi kiện […]

VIAC đề xuất một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại

Thay vì lựa chọn các đơn vị Tòa án truyền thống, hiện nay khi giải quyết các vụ việc tranh chấp hợp đồng nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn trọng tài thương mại. Vậy các trình tự thủ tục và các lưu ý mà VIAC đã đưa ra là gì? Bài viết dưới đây sẽ […]