Category Archives: Tri thức VIArb

Tri thức Viarb

Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ, HÀNH VI ĐẦU TƯ KINH DOANH BỊ CẤM 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Hiện nay, một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh đang bị biến tướng và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế cũng như xã hội của Việt Nam. Để khắc phục được vấn đề này, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã giới thiệu 1 ấn phẩm mới, trong đó cung cấp […]

KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Thương mại quốc tế

Trong Thương mại Quốc tế, kiểm soát tập trung kinh tế hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, vì vấn đề này có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của kinh tế nói chung, và của các doanh nghiệp nói riêng. Bài viết này cung cấp thông tin tổng quát về các […]

Vai trò của Quantum Expert trong Thương mại quốc tế

Phương thức giao dịch M&A trong thương mại quốc tế không chỉ là một giao dịch đơn giản từ việc thỏa thuận giá đến ký hợp đồng trong thân thiện, hòa bình. Trên thực tế, loại giao dịch này có thể phát sinh và xảy ra tranh chấp bất cứ lúc nào. Để có thể […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Để hoàn thiện thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p1). Luật TTTM chính thức được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Luật TTTM được ban hành là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích phát […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Việc thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã mở ra giai đoạn phát triển mới và tổ chức đi cùng với sự hình thành và phát triển trong khuôn khổ pháp lý  của trọng tài thương mại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã cung cấp và […]

Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Luật trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp rất mềm dẻo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, cũng chính tính mềm dẻo này lại đặt ra các vấn đề về luật trọng tài thương mại áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài trong nước, tập quán và các quy tắc […]

PHẢN BIỆN CỦA PHÓ TỔNG THƯ KÝ VIAC CHÂU VIỆT BẮC ĐỐI VỚI BÁO CÁO CIEM

trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Hiện nay, giải quyết tranh chấp bằng điện tử được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam xem như một xu thế tất yếu, mang lại cho VIAC lợi ích trên nhiều lĩnh vực và khía cạnh. Vì thế, VIAC đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng thực hiện buổi Hội […]

Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Luật trọng tài thương mại

Vấn đề áp dụng Pháp luật để phù hợp với nguyên tắc và quy định trong trọng tài quốc tế là nội dung rất quan trọng vì nó sẽ là tiền đề, cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi việc trong quan hệ trọng tài quốc tế một cách chính xác và hợp lý […]

Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

giải quyết tranh chấp thương mại

Trong những năm gần đây, việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại ngày càng phổ biến tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện không chỉ qua số lượng hồ sơ các vụ tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức trọng tài […]

Đánh giá về các vai trò của trọng tài thư ký quốc tế

nghiệp vụ thư ký toà án

Thư ký tòa án nắm những vai trò riêng trong việc giải quyết các tranh chấp của vụ án. Tuy nhiên những vai trò này có thật sự cần thiết hay không? Cùng tìm hiểu những đánh giá về nghiệp vụ thư ký tòa án. Để có thể nắm rõ được chi tiết các nhận […]