Category Archives: Tri thức VIArb

Tri thức Viarb

ĐỐI CHẤT NHÂN CHỨNG (CROSS-EXAMINATION) TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ LÀ GÌ?

doi-chat-nhan-chung

Tuy không được áp dụng nhiều ở trọng tài Việt Nam nhưng Đối chất nhân chứng ( Cross-examination) vẫn được biết đến rộng rãi trong giới Trọng tài trong nước và quốc tế.  Nhân chứng là ai? Nhân chứng hay người làm chứng được hiểu là người biết các diễn biến đã xảy ra trong […]

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap

Trọng tài thương mại được tiến hành khi có thỏa thuận trọng tài và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại. Căn cứ theo quy định hiện hành về Trọng tài thương mại, Trọng tài có thẩm quyền giải quyết nếu những tranh chấp phát sinh đáp ứng […]

CÔNG ƯỚC SINGAPORE NĂM 2019 –  BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

cong-uoc-singapore

Sự ra đời của Công ước Singapore đã tạo ra một khung pháp lý vững chắc cho phương thức hòa giải thương mại quốc tế, giúp phương thức này được quan tâm và ưu tiên áp dụng hơn trong các cuộc tranh chấp thương mại. Tình hình giải quyết tranh chấp bằng hòa giải Hiện […]

LUẬT MẪU VÀ QUY TẮC CỦA UNCITRAL

luat-mau-va-quy-tac-UNCITRAL

Thế kỷ XX là thời điểm bùng nổ của thương mại quốc tế, cùng với đó, số lượng các vụ tranh chấp thương mại cũng gia tăng. Mặc dù Trọng tài thương mại quốc tế được công nhận đã đem lại nhiều lợi ích trong giải quyết tranh chấp nhưng những khó khăn của phương […]

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

trong-tai-thuong-mai

Vai trò của trọng tài trong giải quyết tranh chấp được thừa nhận khá sớm ở Việt Nam. Ở nước ta, quá trình hình thành và phát triển của trọng tài thương mại được thể hiện qua ba giai đoạn. Giai đoạn sơ khai của trọng tài thương mại (trước năm 2003) Trọng tài đã […]

CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA SINH VIÊN LUẬT

sinh-vien-luat

Trọng tài là người có vai trò quan trọng trong các vụ việc tranh chấp và cũng là niềm mơ ước của nhiều sinh viên Luật. Để theo đuổi mơ ước này, yêu cầu sinh viên phải được đào tạo cơ bản và kinh nghiệm chuyên môn trọng tài tốt. Hoàn thành các điều kiện […]

TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI ĐÃ CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI HAY KHÔNG?

thoa-thuan-trong-tai

Trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài. Vậy Tòa án có quyền được giải quyết tranh chấp trong trường hợp các bên đã ký thỏa thuận trọng tài hay không? Thỏa thuận trọng tài là gì? Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 […]

SINH VIÊN LUẬT NÊN TẬP TRUNG NHIỀU HƠN VÀO VIỆC HỌC KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NGHIÊN CỨU, HAY THỰC HÀNH NHIỀU HƠN TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI?

linh-vuc-trong-tai

Trọng tài là một trong những ngành nghề có yêu cầu rất khắt khe về kỹ năng chuyên môn. Để làm việc trong lĩnh vực trọng tài thì bạn cần đáp ứng cả trình độ và kỹ năng mềm. Vậy với vai trò là sinh viên Luật muốn tiếp cận vấn đề này thì nên […]

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC ADR

qua-trinh-giai-quyet-tranh-chap

Một trong những nguyên nhân để phương thức ADR trở thành giải pháp ưu tiên nhất đối với các tranh chấp phát sinh là nhờ quá trình giải quyết tranh chấp của phương thức này. Vậy quá trình giải quyết của phương thức ADR được diễn ra như thế nào? VIArb sẽ giúp bạn giải […]