Category Archives: Tri thức VIArb

Tri thức Viarb

Những khác biệt của hòa giải và trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại

Hiện nay trong vấn đề tranh chấp thương mại, có rất nhiều phương thức để giải quyết tranh chấp theo pháp luật Việt Nam. Tùy theo từng vụ việc và mức độ tranh chấp mà các bên có thể cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp.   Hòa giải thương mại và trọng tài […]

Các quy tắc đánh giá mức độ thiệt hại trong trọng tài quốc tế

Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại.Trong trọng tài quốc tế, để đánh giá mức độ thiệt hại, cần có những tiêu chí để đánh giá vấn đề này một cách rõ […]

Giới thiệu về Quy tắc trọng tài –  Arbitration Rule

Trọng tài là một quá trình giải quyết tranh chấp được thỏa thuận giữa các bên trong đó tranh chấp được đệ trình cho một hoặc nhiều trọng tài viên đưa ra phán quyết. Đây cũng là hình thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và phổ biến của các nước trên thế giới hiện […]

Hòa giải thương mại sử dụng hòa giải viên và các vấn đề liên quan

hòa giải thương mại

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hòa giải thương mại đã trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, phương thức hòa giải thương mại bằng việc sử dụng đến hòa giải viên vẫn chưa phổ biến. Sau […]

Hướng Dẫn Tiến Hành Giải Quyết Thiệt Hại Trong Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Covid-19

Nhu cầu tranh chấp trong xã hội, doanh nghiệp càng gia tăng trong mùa Covid 19 để lại những thiệt hại vô cùng to lớn. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm luật thương mại khiến cho trọng tài quốc tế Việt Nam phải luôn tìm cách giải quyết cho ổn thỏa.    Hướng dẫn về […]

Tổng quan trong Quy tắc IBA về Lấy bằng chứng Quốc tế Trọng tài thương mại (Thông qua 1999) – IBA Rule on the Taking of Evidence in International

Việc lấy bằng chứng trong trọng tài quốc tế có thể là một bước quan trọng trong nhiều trọng tài quốc tế.. Mục đích của họ là cung cấp một quy trình thu thập bằng chứng hiệu quả bằng cách bổ sung các luật, cũng như thể chế và đến các quy tắc áp dụng trong trọng […]

Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

Thực trạng thương mại quốc tế ở Việt nam

Bồi thường thiệt hại (compensate for damage) là một loại trách nhiệm dân sự, theo đó người có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình đã gây ra. Trong Hệ thống luật dân sự hay Thông luật đều có những nguyên tắc áp dụng chung […]

Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021)

Bài viết này được Viarb tóm lược từ tài liệu mới nhất của Global Arbitration Review, công bố tháng 3/2021 về các nguyên tắc, điều kiện bồi thường thiệt hại trong luật Dân sự và Thông luật năm 2021 đối với Trọng tài quốc tế.    Giới thiệu về bài luận Trong bài luận đánh […]

Hướng dẫn ứng xử của một chuyên gia – Nhiệm vụ tại Tòa án của trọng tài quốc tế Việt Nam

Việc ứng xử của một chuyên gia tại Tòa án của viện trọng tài quốc tế Việt Nam rất quan trọng, thể hiện được vai trò, chức trách nhiệm vụ của bản thân tuân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó còn có thể dựa vào các tiêu chí, mặt khách quan để […]

Cách phân bổ chi phí trong các vụ việc tranh chấp của trọng tài quốc tế

Tất cả các mức chi phí trong vụ tranh chấp đều sẽ được trọng tài quốc tế phân bổ sao cho hợp lý. Để phân chia, đa phần sẽ căn cứ trên những tiêu chuẩn nhất định. Cùng tìm hiểu từng cách phân chia cụ thể tại bài viết này. Tìm hiểu những tiêu chuẩn […]