Category Archives: Luật trọng tài

Luật trọng tài

Recap Sự Kiện 28/5: Những điểm nổi bật trong báo cáo SIAC 2020 và một số vấn đề liên quan đến Việt Nam

Mới đây, tại sự kiện “SIAC dưới góc nhìn Việt Nam” được tổ chức ngày 28/05/2021 vừa qua đã trình bày những thông tin bổ ích về các báo cáo của SIAC và nhấn mạnh các nội dung chi tiết liên quan tới lĩnh vực trọng tài tại Việt Nam.  Tại sự kiện, luật sư […]

VIAC đề xuất một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại

Thay vì lựa chọn các đơn vị Tòa án truyền thống, hiện nay khi giải quyết các vụ việc tranh chấp hợp đồng nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn trọng tài thương mại. Vậy các trình tự thủ tục và các lưu ý mà VIAC đã đưa ra là gì? Bài viết dưới đây sẽ […]

Trọng tài viên VIAC Ngô Khắc Lễ tường thuật vụ tranh chấp về giám định hàng hóa trong hợp đồng bảo hiểm

Trọng tài thương mại

Vụ tranh chấp về giám định hàng hoá bảo hiểm của trọng tài thương mại Ngô Khắc Lễ là một trong những tranh chấp đáng chú ý của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. Cùng theo dõi việc giải quyết tranh chấp về giám định hàng hóa trong hợp đồng bảo hiểm dưới […]

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM BÁO CÁO: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TRÊN SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam

Đại dịch covid-19 làm ảnh hưởng đến thế giới và Việt Nam gây ra những biến động về nền kinh tế. Dưới tác động của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra chính sách và cách thức để cải thiện việc kinh doanh được thuận lợi. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p1)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Để hoàn thiện thực tiễn thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam (p1). Luật TTTM chính thức được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Luật TTTM được ban hành là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích phát […]

Thực tiễn thi hành luật trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam (p2)

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Việc thi hành luật trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã mở ra giai đoạn phát triển mới và tổ chức đi cùng với sự hình thành và phát triển trong khuôn khổ pháp lý  của trọng tài thương mại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã cung cấp và […]

Áp dụng các quy tắc và luật trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Luật trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp rất mềm dẻo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, cũng chính tính mềm dẻo này lại đặt ra các vấn đề về luật trọng tài thương mại áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài trong nước, tập quán và các quy tắc […]

PHẢN BIỆN CỦA PHÓ TỔNG THƯ KÝ VIAC CHÂU VIỆT BẮC ĐỐI VỚI BÁO CÁO CIEM

trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Hiện nay, giải quyết tranh chấp bằng điện tử được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam xem như một xu thế tất yếu, mang lại cho VIAC lợi ích trên nhiều lĩnh vực và khía cạnh. Vì thế, VIAC đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng thực hiện buổi Hội […]

Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Luật trọng tài thương mại

Vấn đề áp dụng Pháp luật để phù hợp với nguyên tắc và quy định trong trọng tài quốc tế là nội dung rất quan trọng vì nó sẽ là tiền đề, cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi việc trong quan hệ trọng tài quốc tế một cách chính xác và hợp lý […]

Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

giải quyết tranh chấp thương mại

Trong những năm gần đây, việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại ngày càng phổ biến tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện không chỉ qua số lượng hồ sơ các vụ tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức trọng tài […]