Recap Event 21/5 (phần 3):CASE THỰC TẾ TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC CHUYÊN GIA TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Bài viết này giới thiệu cho mọi người một ví dụ thực tế của diễn giả Hùng Trương từ trong một sự kiện ngày 21/4 do Viarb tổ chức mang tên Talkshow “ Nhân chứng chuyên gia trong trọng tài quốc tế”để giúp mọi người có thể xem xét và nhìn nhận chi tiết hơn về quan điểm của các chuyên gia trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bài viết này cung cấp cho mọi người dẫn chứng về 1 case thực tế trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.Từ đó có thể đánh giá đa chiều của các chuyên gia trong trọng tài quốc tế.

Dẫn chứng Case thực tế từ Luật sư Hùng Trương:

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 560 tỷ vào 1 công ty Việt Nam từ 10/2016. Sau gần 2 năm( 12/2017) Công ty thua lỗ và trì trệ. Vì vậy 2018 toàn bộ công ty chuyển sang cho bên đầu tư năm giữ và điều hành, nhưng Công ty vẫn không thể phát triển và nằm trong tình trạng chờ thanh lý. Bên đầu tư kiện và yêu cầu phía Công ty nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc này.

Dẫn chứng thực tế
Dẫn chứng thực tế

Vậy quan điểm của các chuyên gia trong trường hợp này như thế nào?

Góc nhìn của bên nguyên đơn trong vụ việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ?

+ Bên nguyên đơn ( nhà đầu tư nước ngoài) đầu tư cho bị đơn (là một công ty Việt Nam) từ tháng 10/2016 với số tiền 560 tỷ , tương đương với 1.100 giá trị.
Tuy nhiên đến 12/2018 công ty rơi vào tình trạng dự khoán nợ, trong tình trạng chờ thanh lý với giá trị được các chuyên gia tính bằng 0.
=> Sau tính toán, bên nguyên đơn đổ hết lỗi và muốn yêu cầu bên bị đơn, là phía Công ty phải chịu trách nhiệm, vì giá trị đầu tư của bên nguyên đơn bây giờ bị giảm xuống từ 1.100 thành 0 giá trị.
Nguyên đơn lấy tỷ lệ sở hữu nhân chi phí vốn = 560 tỷ nhân 17.1% (/1 năm) = 800 tỷ. Và 800 tỷ là số tiền nguyên đơn muốn bị đơn bồi thường.
+ Bên nguyên đơn tiếp tục lập luận cho rằng:
Công ty phát triển từ 10/2016 => 12/2017 Công ty lỗ, chỉ còn giá trị bằng 0 thì nếu Bên đầu tư chỉ đạo hoạt động tiếp vào 2018 thì vẫn lỗ.

>> Chi tiết Tiêu chuẩn và cách thức lựa chọn chuyên gia khi xảy ra tranh chấp

Quan điểm của luật sư bên bị đơn về việc giải quyết tranh chấp đầu tư ?

Nhờ sự kiện và mốc thời gian trên, Luật sư Hùng Trương (bên bị đơn) chớp thời cơ, tập trung phân tích.
+ Luật sư cho rằng: Giai đoạn từ 10/2016 – 12/2017, 2 bên vẫn hợp tác và chia theo tỷ lệ bên nguyên đơn giữ 51% và chiếm đa số ghế Hội đồng quản trị.
+ Luật sư xác định 12/2017 là mốc thời gian quan trọng. Vì sau thời điểm đó, bên nguyên đơn sẽ nắm giữ và điều hành công ty (2018- nay). Tuy nhiên sau khi bên nguyên đơn vận hành công ty từ 2017 thì đến nay vẫn trì trệ, không có giá trị.
=> Kết luận của luật sư:
+ Mốc 12/2017 là quan trọng. Theo báo cáo tài chính thì số dư công ty lúc đó vẫn còn 150 tỷ. Vì vậy, không thể kết luận giá trị công ty vào 2017 là bằng 0 như bên nguyên đơn trình bày.
+ Bên nguyên đơn có đưa ra nhận định rằng: 2017 công ty không hoạt động được nữa thì 2018 hay sau này cũng vậy.
Nhận định đó là sai. Vì công ty luôn được đánh giá hoạt động hàng năm, và 2017 được xem là mốc thời gian công ty vẫn còn giá trị hoạt động ( cả hữu hình và vô hình).

>> Những tiêu điểm nổi bật trong talkshow lĩnh vực thương mại quốc tế VIArb “Nhân chứng chuyên gia: Ai? Vì sao? Thế nào?”

Kết luận cuối cùng và phán quyết của trọng tài quốc tế ?

Hội đồng trọng tài quốc tế ghi nhận kết quả phân tích của Luật sư bên bị đơn.
Phán quyết lần này mà trọng tài quốc tế đưa ra là 1 phán quyết có lợi cho bị đơn.
Theo đó, trọng tài quốc tế đồng ý rằng:
+ Cách tính về thiệt hại của bên nguyên đơn là không khách quan.
+ 12/2017 Công ty vẫn còn giá trị ( vô hình) . Vả công ty vẫn trì trệ và không phát triển khi bên nguyên đơn năm giữ công ty vào năm 2018 cho đến nay.
Điều đó có thể chứng minh được lỗi trong vụ việc lần này thuộc về cả 2 bên, chứ không thể để tất cả trách nhiệm về bên bị đơn.

Bài viết này cung cấp cho mọi người dẫn chứng về 1 case thực tế trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Bài viết đưa ra góc nhìn đa chiều của các chuyên gia trong trọng tài quốc tế. Những bài viết tiếp theo về trọng tài quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật cho mọi người sớm nhất.

Nguồn: Talkshow ngày 21 tháng 5: “Nhân chứng chuyên gia trong thực tế” của Viarb”.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=759978731347739&ref=watch_permalink

One thought on “Recap Event 21/5 (phần 3):CASE THỰC TẾ TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC CHUYÊN GIA TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

  1. Pingback: Recap Event 21/5 (phần 2):Những tiêu điểm nổi bật trong talkshow lĩnh vực thương mại quốc tế VIArb “Nhân chứng chuyên gia: Ai? Vì sao? Thế nào?”  - Viện Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *