Các quy tắc đánh giá mức độ thiệt hại trong trọng tài quốc tế

Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại.Trong trọng tài quốc tế, để đánh giá mức độ thiệt hại, cần có những tiêu chí để đánh giá vấn đề này một cách rõ ràng và hợp lý nhất. 

Dựa vào các tiêu chí nào để có thể đánh giá mức độ thiệt hại?

  • Theo luật thông thường, biện pháp bồi thường thiệt hại thông thường là sự chênh lệch về giá trị giữa hiệu suất lẽ ra đã xảy ra, hợp đồng đã được thực hiện và kết quả thực tế. Tiêu chuẩn này theo nguyên tắc khoản bồi thường nên đặt bên bị thiệt hại vào vị thế họ đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi sai phạm.
  • Theo hệ thống dân luật, việc đánh giá thiệt hại được vào nguyên tắc toàn bộ thiệt hại, mục đích của việc này là đưa bên bị thiệt hại vào vị thế mà họ đáng có nếu hành vi gây thiệt hại không diễn ra.

Tuy nhiên, các tòa án Pháp có nhiều quyền quyết định về cách tính toán thiệt hại và thường không cung cấp thông tin chi tiết khi họ biện minh về số tiền bồi thường thiệt hại. 

Ví dụ, các tòa án Pháp không bắt buộc phải đưa ra lý do chi tiết liên quan đến đánh giá mức độ thiệt hại. Trong thực tế, các tòa án Pháp có xu hướng sử dụng quyền quyết định này để xem xét mức độ lỗi của bên vi phạm; ví dụ, ở những nơi có mức độ lỗi cao, họ sẽ ‘nặng tay’ trong việc đánh giá thiệt hại.

 

Tìm hiểu Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 

Tính chắc chắn của thiệt hại được áp dụng trên thực tế như thế nào?

Ví dụ, theo luật của Anh, người yêu cầu bồi thường phải có khả năng chứng minh thực tế tổn thất và số tiền tổn thất trên cơ sở số dư các xác suất. Trong trường hợp khó chứng minh được số tiền tổn thất một cách chắc chắn, người làm sai không được miễn trách nhiệm bồi thường. 

Mặc dù yêu cầu về tính chắc chắn không được hệ thống hóa trong Bộ luật Dân sự Pháp, nhưng luật pháp của Pháp yêu cầu các bên xác định một cách chắc chắn về thực tế của tổn thất, thay vì trình bày khả năng xảy ra tổn thất đơn thuần. Đối với số tiền bồi thường thiệt hại, các thẩm phán Pháp có một toàn quyền quyết định khi đánh giá thiệt hại, đặc biệt là đối với các vi phạm ngoài nghĩa vụ thanh toán.

Liên quan đến trọng tài quốc tế, người ta nhận thấy rằng, ngay cả khi đối mặt với sự không chắc chắn, ‘hội đồng trọng tài sẽ tìm ra những cách thức và phương tiện pháp lý để tìm ra một con số, trong tất cả các tình huống của vụ việc, sẽ dẫn đến một kết luận công bằng. 

 

Các vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Trên đây là tổng quan về các quy tắc trong đánh giá mức độ thiệt hại trong trọng tài quốc tế. Những thông tin chi tiết hơn về việc đánh giá mức độ thiệt hại sẽ được chúng tôi cập nhật và đưa đến cho mọi người sớm nhất.

 

Nguồn: The Guide to Damages in International Arbitration – Fourth Edition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *