LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19?

to-tung-trong-tai

Tình trạng Covid-19 diễn ra căng thẳng chắc chắn có tác động không nhỏ trên quá trình tố tụng trọng tài đang diễn ra, chẳng hạn như điều chỉnh thời gian biểu thủ tục hoặc thay đổi thành phiên điều trần ảo. Hầu hết các tổ chức trọng tài quốc tế đã tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài theo các quy trình cụ thể như sau: 

Tòa án Trọng tài Quốc tế London (LCIA)

Theo những nhật được ban hành vào 18/3/2020, Tòa án Trọng tài Quốc tế London LCIA đã xác nhận rằng vẫn sẽ hoạt động đầy đủ ngay cả khi Covid-19 đang diễn ra. Các bên có quan tâm cần thực hiện theo hướng dẫn được công bố chi tiết trên website của LCIA. Trong đó các bên nộp thông tin qua Hệ thống lưu trữ trực tuyến hoặc email: casework@lcia.org, sau đó thanh toán phí đăng ký điện tử vào tài khoản ngân hàng hoặc bằng thẻ tín dụng.

to-tung-trong-tai
Tình trạng Covid-19 diễn ra căng thẳng đã có tác động không nhỏ tới quá trình tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài ở quốc tế.

Phòng thương mại quốc tế (ICC)

Ngày 9/4/2020, Phòng thương mại quốc tế ICC đã ban hành lưu ý các bên rằng văn phòng của họ vẫn hoạt động từ xa, các yêu cầu cần được nộp cho Ban thư ký qua email tới arb@iccwbo.org và tốt hơn là tất cả các thông tin liên lạc diễn ra qua email.

Viện Trọng tài của Phòng Thương mại Stockholm (SCC)

Trong ngày 23/3/2020, Viện trọng tài của Phòng thương mại Stockholm SCC đã ban hành thông tin rằng SCC hiện vẫn đang hoạt động đầy đủ và làm việc từ xa tới người dùng của mình, và yêu cầu các trọng tài phải được gửi qua email i@chamber.se. Thậm chí SCC còn đề xuất sử dụng nền tảng trực tuyến của SCC được giới thiệu vào tháng 9/2019, được cung cấp cho tất cả các bên, hội đồng tư vấn và trọng tài, thậm chí liên quan đến các vụ án đang chờ xử lý.

to-tung-trong-tai
Tình trạng Covid-19 diễn ra căng thẳng đã có tác động không nhỏ tới quá trình tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài ở quốc tế.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC)

Vào ngày 6/4/2020, SIAC đưa ra thông báo rằng trong thời gian Covid-19, các văn phòng đóng cửa nhưng các nhân viên của SIAC vẫn hoạt động từ xa đầy đủ. Các truy vấn liên quan đến quản trị trường hợp sẽ được chuyển đến caseman Quản lý @siac.org.sg, trong khi yêu cầu các bên không được gửi các bản sao tài liệu thực trong giai đoạn này.

Kết

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn hết sức nghiêm trọng như hiện nay, việc xử lý các hồ sơ hay tiến hành tố tụng trên tòa án sẽ không còn là giải pháp thích hợp. Thay vào đó doanh nghiệp nên cân nhắc hình thức trọng tài.

Ngoài những tổ chức quốc tế, các cá nhân hay tổ chức có mong muốn giải quyết tranh chấp hoàn toàn có thể lựa chọn các đơn vị tố tụng trọng tài quốc tế tại Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng do những lợi thế về mặt địa lý. Những khó khăn khác có mong muốn được giải đáp, quý bạn hãy liên hệ tới Viện trọng tài Quốc tế Việt Nam VIArb qua số hotline: +84-28-38232648 hoặc email: admin@viarb.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *